Obrazovanje i posao

SEMINAR : „PODRŠKA RAZVOJU MSP“

Seminar traje dva dana (30.-31. mart), a predviđene su interaktivne radionice tokom kojih će učesnicima biti predočena teorijska znanja, praktična iskustva i data jasna  usmerenja i sugestije za implementaciju alata i modela iz velikih medjunarodnih i domaćih korporacija koje mogu da koriste u unapredjenju funkcionisanja malih i srednjih preduzeća.

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

- Vlasnicima preduzeća i najvišem menadžmentu;

- Rukovodiocima, nosiocima poslovnih funkcija proizvodnja, prodaja, nabavka, logistika, finansije, računovodstvo, opšti poslovi;

- Pespektivnim referentima u kojima firma prepoznaje potencijal i želi da razvija njihove kompetence;

 Zašto baš sa nama?

 • Naše kompetence verifikuje Evropska banke za obnovu i razvoj kroz program ASB (Advice for Small Businesses) koji podržava putem subvencija;
 • Direktno smo bili uključeni u vodjenje prodajnih izvoznih timova i krizni izvozni menadžment;
 • Dugogodišnjeg radnog iskustva u u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama koje su pružale usluge velikim sistemima;
 • Širokog obim saradnje sa multinacionalim lancima u zemlji i inostranstvu;
 • Kompetence baziramo na stalnom unapredjenju znanja i dosadašnjem iskustvu;
 • Detaljnije o našoj kompaniji na casaforte.rs
 • Među predavačima su :

Biljana Lazarević, je na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za program ASB (Advice for Small Businesses) i ima dugogodišnje radno iskustvo u privredi i bankarskom sektoru; u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama koje su pružale usluge velikim sistemima; u oblastima veleprodaje, vodjenja maloprodajne Marketing i prodaja, EBRD know-how

Dušica Popović je diplomirani pravnik sa bogatim iskustvom u privrednom poslovnom pravu i vlasnik Agencije za konsalting „ B2B support “. Aktivan konsultant kompanijama  iz oblasti radnog i poslovnog prava, sa posebnim naglaskom na prevenciji radnog spora. Autor i vlasnik sajta  http://radnopravo.rs/  koji je  specijalizovan  za poslodavce, lokalnu samoupravu i sindikate.

 AGENDA SEMINARA:

PRVI DAN ( 30.mart, 2018, petak)

 10.00-10.30  Registracija, Uvodne reči, predstavljanje plana rada, metodologije rada i predavača, Dušica Popović

 10:30-12. UTICAJ RADNOG PRAVA NA UNAPREDJENJE POSLOVANJA (Dušica Popović)

 • Radnopravna dokumentacija
 • Preporuke poslodavcima
 • Izmene zakona o radu i primena u praksi

 12.00-13.00  Pauza (koktel posluženje)

 13.00-14.30 ZNAČAJ STANDARDIZACIJE ( Svetlana Ranković)

- Šta je standard?

- Koje su prednosti standardizacije?

- Novosti u oblasti standardizacije

 14.30-15.00 Q&A, Networking

DRUGI DAN ( 31.mart 2018, subota)

10.00-11.15  KONTROLING-STVARNA POTREBA MALOG PREDUZEĆA ILI PRAĆENJE TRŽIŠTA (Biljana Lazarević)

 • Pojmovno odredjenje Kontrolinga;
 • Istorijski razvoj Kontrolinga,;
 • Svrha i benefiti uvodjenja Kontrolinga;
 • Alati kontrolinga;

 11.15-11.30  Kafe pauza     

11:30-13.00 RAZUMEVANJE FUNKCIJE I  ULOGA LJUDSKIH RESURSA (HRa) (Nikola Djordjević)

 • Suština uloge ljudskih resursa u jednoj kompaniji   očekivanja od tog sektora.
 • Odgovornost sektora ljudskih resursa  i linijskog  menadžera
 • Zapošljavanje i sistem zarada kroz prizmu motivacione teorije.
 • Vežbe

 13.00-13.45  Pauza (koktel posluženje)

 13.45-14.45 RIZICI U BANKARSKOM I IT POSLU, (Olja Spasojević)

 • Problemi i rizici platnog prometa;
 • Kako svoje poslovanje učiniti sigurnijim i  zaštititi se od prevara

 14.30-15.00 Q&A, Networking

 15.00-15:30  URUČENJE POTVRDA O UČEŠĆU NA SEMINARU

KOTIZACIJA:

19,900 rsd po učesniku (bez PDV) za 1 polaznika iz kompanije;

*  Kotizacija obuhvata: predavanja, materijale sa seminara, potvrdu o učešću  i posluženje.
*  Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

 NAPOMENA:

Uplata po poslatoj profakturi treba biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 5 dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Seminar se održava 30. i 31. marta 2018. godine u hotelu IG, Vuka Karadžića  1a, Gornji Milanovac.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem e-maila biljana.lazarevic@casforte.rs ili telefona 064 55 45 443.

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!