Propisi

Seminar: "Odmori i odsustva zaposlenih - propisi, praksa i sprečavanje zloupotreba" - 23.06.2017

Kako izbeći zloupotrebe zaposlenih u vezi sa odmorima i odsustvima?

U pitanju je seminar za poslodavce, rukovodioce pravnih, kadrovskih i HR službi, direktore i vlasnike preduzeća na kome ćete od predavača – advokata dobiti konkretne odgovore na brojne nedoumice koje se u praksi javljaju u vezi sa odmorima i odsustvima zaposlenih.

• Koji je za poslodavca optimalan (a zakonit) način organizovanja pauze zaposlenih u toku rada?
• Kako pravilno kombinovati smenski rad i dnevni/nedeljni odmor zaposlenih koji rade u smenama?
• Kako se tretiraju specifični slučajevi godišnjeg odmora?
• Kako da ispravno obračunate naknadu štete za neiskorišćene dane godišnjeg odmora kod prestanka radnog odnosa zaposlenog?
• Šta je ispravno u vezi sa različitim mišljenjima Ministarstva rada i Ministarstva finansija koji su stvorili zabunu u pogledu poreskog tretmana naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor?
• Da li Vašem zaposlenom pripada zarada/naknada zarade za vreme dok je u radnom odnosu, a ne pojavljuje se na poslu?
• Kako da regulišete podsticanje zaposlenih da isključivo legalno koriste privremenu sprečenost sa rada zbog bolesti?
• Kako da udaljite zaposlenog sa rada odmah, bez straha od naknadne tužbe?

Ovaj seminar Vam omogućava:

• Pojašnjenja zakonskih odredbi i aktuelne prakse u vezi sa odmorima i odsustvima zaposlenih
• Razjašnjenja nedoumica u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca
• Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

Teme seminara:

1. Normiranje i upravljanje kratkotrajnim odmorima zaposlenih:
• Pauza u toku rada – prava, limiti, kontraverze
• Dnevni odmor
• Nedeljni odmor

2. Godišnji odmor – rešavanje svih nedoumica, uz analizu mišljenja ministarstva:
• Pravilno propisivanje dužine godišnjeg odmora zaposlenih
• Šta je srazmerni deo godišnjeg odmora
• Raspored korišćenja i korišćenje u delovima
• Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor – priroda, obračun i poreski tretman

3. Odsustva sa rada i sprečavanje zloupotreba istih, uz osvrt na aktuelnu sudsku praksu:
• Zakonski i drugi slučajevi plaćenog odsustva
• Kako regulisati i odobravati neplaćeno odsustvo
• Slučajevi mirovanja radnog odnosa
• Bolovanja, zloupotrebe i tretman neopravdanog odsustva zaposlenih
• Suspenzija – ispravno rukovanje ovim moćnim sredstvom

Predavač: advokat Milan Ranđelović, stručnjak za radno i socijalno pravo

Cena seminara: 15.600,00 RSD + PDV

Seminar će biti održan 23. juna u hotelu Falkensteiner od 10 do 14 h.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!