Obrazovanje i posao

Seminar: KPI i automatizacija praćenja rezultata rada

Seminar: KPI i automatizacija praćenja rezultata rada, održava se 23. novembra 2018. godine.

Istraživanja pokazuju da preko 90% najuspešnijih kompanija u svetu imaju neki oblik primene ključnih indikatora poslovanja kroz različite koncepte i metodologije.

Ključni indikatori uspešnosti (ili neuspešnosti) ili KPI su merila radnog učinka koja podržavaju poslovnu strategiju i uspešno poslovanje preduzeća i odražavaju meru uspešnosti poslovanja i održivost poslovne strategije preduzeća!

Saznajte kako da povežete KPI i strateške ciljeve kompanije tako da KPI pokažu realizovani učinak  u poslovanju. Na taj način koristićete KPI za merenje uspešnosti preduzeća, ili jednog dela preduzeća (poslovne funkcije kao profit centra ili cost centar, pojedinačne aktivnost, pojedinačnog procesa ili pojedinčnog učinka zaposlenog). Definisaćete kompleksne KPI za potrebe strateškog upravljanja kroz strateške mape i matrice koje je neophodno  prilagoditi da budu razumljivi običnom radniku, odnosno izvršiocu.

Na seminaru ćete naučiti:

· Metodologiju ispravnog uvođenja merenja radnog učinka u preduzeću – KPI

· Kako identifikovati 1-3 KPI mere za svaki strateški cilj sa strateške mape preduzeća

· Kako koristi KPI u cilju isporuke relevantnih i značajnih informacija

· Kako podešavati i prilagođavati postojeće KPI

· Razmena iskustva sa kolegama iz struke

· Steći sertifikat nemačke kompanije Forum Media

 

Cena: 15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 23.11.2018.
Mesto održavanja: Hotel Heritage, Mije Kovačevića 7, Beograd 11000

Predavač:

Biljana Lazarević

 

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!