Razvoj

Seminar “Alati sales kontrolinga”

Najveći problem sa kojim se ogroman broj preduzeća suočava u svakodnevnom radu jeste da su zaposleni, rukovodioci i vlasnici zauzeti postizanjem što većeg obima prodaje, operativnim problemima i likvidnošću, a da pri tome malo vremena posvećuju posledicama dnevnih odluka.

Te odluke kratkoročno daju rezultate, ali mogu da nanesu štetu i da naprave problem sa profitabilnošću!

Prodajni kontroling se odnosi na alate koji omogućavaju preduzeću praćenje rezultata poslovanja i koji ukazuju zašto je neophodno da se kontinuirano i detaljno prati: profitabilnost po kupcu, profitabilnost po proizvodu, a ne samo ukupna profitabilnost kompanije.

Na seminaru ćete naučiti sve posledice nepoznavanja profitabilnosti i neuočavanja razlika između uzroka i posledica, načine kako tumačiti profitabilnosti kupaca i proizvoda i šta uraditi sa dobijenim informacijama. Koristi koje kompanija i rukovodioci mogu imati od navedenih informacija u radu sa svojim klijentima ili proizvodima, kao i dobrim i lošim načinima obračunavanja profitabilnosti kupaca i proizvoda.

Broj mesta je ograničen.

Benefiti učešća na seminaru:

Upoznavanje sa finansijskim i prodajanim alatima za sagledavanje i analizu profitabilnosti kupaca i proizvoda koji omogućavaju poboljšanje prodajnih rezultata i rezultata cele organizacije.

Bolje razumevanje uticaja svih aktivnosti u prodaji (modeli za praćenje ostvarenja plana prodaje, rabatna skala, dodatni popusti, plan prodajnog asortimana) na finansijski rezultat poslovanja.

Pripremu za kategorizaciju proizvoda i kupaca (rangiranje kupaca, KPI za kupce, ABC matrica za profitabilost proizvoda).

Snažna priprema za kvalitetnije učešće u procesu poslovnog planiranja u kompaniji.

Jaka osnova za odgovornije funkcije i stvaranje preduslova za napredovanje u hijerarhiji.

Razmena iskustva sa kolegama iz struke i sertifikat koji izdaje kompanija Forum Media.

Predavač:

Biljana Lazarević

Cena: 15.600 dinara (cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 31.08.2018. godine
Mesto održavanja: Hotel Heritage, Mije Kovačevića 7, Beograd

Pohađanjem ovog seminara stičete uslov za dobijanje sertifikata SALES  CONTROLLING SPECIJALISTA renomirane kompanije kakva je FORUM MEDIA GROUP GMBH, na završnom seminaru  koji će biti održan u tokom meseca septembra.

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!