Razvoj

Seavus postaje Atlassian Platinum Solution partner

Seavus, međunarodna kompanija za razvoj softvera i konsalting koja je deo “Aricoma“ grupe, sa ponosom objavljuje da je postala Atlassian Platinum Solution partner.

Različiti nivoi programa za Atlassian Solution partnere, prepoznaju obim stručnosti i iskustva u korišćenju Atlassian proizvoda. Ovo priznanje naglašava naše kontinuirano investiranje i težnju ka razvoju ITSM-a i Cloud kapaciteta putem konstantne edukacije i sertifikacije naših cenjenih zaposlenih.

“Izuzetno smo zadovoljni i ponosni na naša ovogodišnja dostignuća - dostigli smo značajnu prekretnicu od 250 zaposlenih, ulažući u njihovu stručnost i kontinuirani napredak, kao i u sticanje novih klijenata u saradnji sa velikim kompanijama; posebno sada, kada smo oduševljeni što možemo da istaknemo naš cilj ispunjavanja najviših standarda sertifikacije i konsultantskih usluga za naše klijente, korišćenjem Atlassian proizvoda putem Seavus-ovog Atlassian Platinum partnerskog statusa“, rekla je Ruzhica Kalkashliev, menadžerka poslovne divizije u Seavus-u.

“Ovom prilikom želimo da izrazimo neizmerno priznanje i zahvalnost našem izuzetno cenjenom timu za svu njihovu posvećenost, trud i naporan rad koji je omogućio realizaciju ovog značajnog dostignuća. Oni nesumnjivo predstavljaju katalizator, koji donosi kontinuirani rast celom našem timu!”, dodao je Chedomir Dimitrovski, menadžer podrške u Seavus-u.

Pomoću svojih profesionalnih kompetencija, stručnosti u konfiguraciji proizvoda, obuke i razvoja, kao i prilagođenih poslovnih rešenja, Seavus pruža napredna rešenja za implementaciju, održavanje i podršku Atlassian proizvoda.

Kao Atlassian Platinum Solution partner, Seavus-ovi stručnjaci su ispunili najviše kriterijume obuke, koji se ogledaju u dokazanim praksama koje se mogu adaptirati i primeniti od malih, pa sve do velikih klijenata. Kao Platinum partner, Seavus-ov cilj je da pomogne kompanijama širom sveta, da opslužuju sopstvene klijente na zaista bolji i održiv način, izgradnjom softverskih rešenja koja su u skladu sa njihovom industrijskom granom. Kombinujući našu stručnost sa širokim spektarom Atlassian alata, spremni smo da ispunimo očekivanja naših klijenata, omogućavajući im da na taj način iskoriste puni potencijal softvera.

Seavus® je kompanija za razvoj softvera i konsalting sa dokazanim iskustvom u pružanju uspešnih poslovnih rešenja na nivou preduzeća kao celine. Kompanija zapošljava preko 1000 IT stručnjaka širom sveta i nudi širok spektar proizvoda i usluga, uspešno pokrivajući evropsko i američko tržište iz više kancelarija širom sveta. Softverski portfolio kompanije, koji se stalno širi, obuhvata: BSS/OSS, CRM, CEM, Business Intelligence rešenja, ALM, embedded programiranje, poslovne i potrošačke proizvode, mobilne i gaming aplikacije, Managed Services, kao i prilagođeni razvoj, konsalting i raspolaganje resursima. Klijentski portfolio kompanije Seavus uključuje najbolje prakse i uspešne priče sa klijentima koji predstavljaju vodeće svetske telekomunikacione operatere i proizvođače mobilnih uređaja, organizacije iz bankarske i finansijske industrije, potrošačke elektronike, tehnologije, obrazovanja, uprave, zdravstva itd.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!