Razvoj

Savet za početnike u biznisu: Otvorene kancelarije uništavaju radna mesta

Na radnim mestima je, uprkos trendu otvorenih kancelarija, potrebno više, a ne manje zidova.

Prema podacima kojima raspolaže International Dacility Management Association, trenutno je oko 70 posto američkih kancelarija kreirano prema modelu otvorenih kacelarija. Silicijumska dolina prednjači u uklanjanju pregrada među zaposlenima. Google, Yahoo, eBay, Goldman Sachs i American Express verni su sledbenici ovog trenda.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!