Propisi

Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu 14. februar

Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu, za ovu godinu, je 14. februar, saopštio je Sekretarijat za javne prihode.

 

 Prema zakonu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesesečja.
Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime prvog kvartala za ovu jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za prošlu godinu.
Iz Sekretarijata podsećaju da se redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza izbegava obračun i naplata kamate zbog kašnjenja u plaćanju.
Za sve informacije, obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, koja primaju stranke svakog radnog dana od 8 do 14 sati, osim srede, kada je prijem stranaka od 8 do 18 sati.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!