Razvoj

Rezultati ankete o poslovnoj klimi u Srbiji u 2018. godini

Za samo godinu dana, broj ispitanih kompanija švajcarsko-srpske poslovne zajednice koje imaju pozitivno viđenje poslovnog okruženja u Srbiji porastao za 26 odsto

Švajcarsko-srpska trgovinska komora sprovela je četvrti po redu „Upitnik o poslovnoj klimi u Srbiji u 2018. godini“, u okviru švajcarsko-srpske poslovne zajednice u toku aprila i maja 2018. godine. Cilj ankete bio je da se dobiju bliže informacije o percepciji koju kompanije u okviru ove poslovne zajednice imaju o uslovima poslovanja na domaćem tržištu, kao i  o njihovim očekivanjima i  izazovima sa kojima se suočavaju.

Gospodin Majo Mićović, predsednik Upravnog odbora Švajcarsko-srpske trgovinske komore i generalni direktor kompanije „Sky Express d.o.o.“, izjavio je da je većina anketiranih kompanija ocenila poslovnu klimu u Srbiji kao zadovoljavajuću. Naime, broj ispitanih kompanija koji ima pozitivno viđenje domaćeg poslovnog okruženja je porastao u periodu od svega godinu dana: 90 procenata u 2018. godini u odnosu na 64 odsto iz 2017. godine.

Takođe, većina ispitanih kompanija je ocenila da će uslovi poslovanja u Srbiji u 2018. godini ostati nepromenjeni u odnosu na 2017. godinu. Od svih anketiranih kompanija, 42 odsto očekuje da će poslovna klima u Srbiji tokom 2018. godine biti bolja u odnosu na prethodnu, dok 58 procenata ispitanih preduzeća smatra da će klima ostati ista u odnosu na 2017. godinu.

Prema rečima g-dina Mićovića, Upravni odbor ŠSTK-a pozdravlja pozitivne rezultate koji su iskazani u ovogodišnjoj anketi i naglašava da optimističko viđenje lokalnih uslova poslovanja od strane ispitanih kompanija može doprineti privlačenju potencijalnih investitora iz Švajcarske, kao i promovisanju Srbije kao atraktivne poslovne destinacije.

Takođe, rezultati ovog istraživanja pokazuju da većina ispitanih kompanija očekuju promene u sledećim oblastima poslovne klime: birokratija i administracija, borba protiv korupcije, kao i u pogledu obezbeđenja pravne sigurnosti i stabilnosti. 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!