Društvo

Rešavanje problema beskućništva jedino moguće kroz institucije

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov izjavio je na Međunarodni dan ljudske solidarnosti – 20. decembar, da je pitanje beskućništva složena, osetljiva i bolna tema, koja je u isto vreme test humanosti našeg društva.

Žigmanov je, na skupu na temu “Beskućništvo – mapiranje i prvi koraci ka društvenoj uključenosti” u organizaciji resornog ministarstva, naglasio da će se posvećeno raditi na izgradnji države koja će biti solidarna i raditi na rešavanju problema svih društvenih grupa.

Ministar je rekao da je generalna platforma državne politike danas da niko ne bude izostavljen, dodajući da je za rešavanje problema potrebna međusektorska saradnja koja bi uključivala sve nivoe vlasti, civilno društvo, kao i međunarodne organizacije.

Prema njegovim rečima, društveni dijalog je dobar put da ovaj problem počne da se sistemski rešava i da se uspostave trajne politike. 

Skupu, koji je vodio pomoćnik ministra Aleksandar Radosavljević, prisustvovali su  zamenica zaštitnika građana Nataša Tanjević, zamenica predsednika Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije Nataša Tasić Knežević, šef Biroa drirektora policije Ministarstva unutrašnjih poslova Željko Brkić i gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Grada Beograda Aleksandra Čamagić, i drugi.

Na skupu je konstatovano da je, prema poslednjim podacima sa starog popisa stanovništva  (novi podaci se tek očekuju) evidentirano više od 18.000 beskućnika u Srbiji, a u riziku od beskućništva je 168.000 ljudi.

Takođe, na skupu se moglo čuti da postoji razvijen sistem usluga socijalne zaštite za ovu ranjivu kategoriju ljudi, ali i da ima još mnogo prostora za zajedničko delovanje svih delova društva kako bi se problem beskućništva bolje sagledao i na njega na što bolji način institucionalno odgovorilo.

Najavljeno je da će u Beogradu u narednih nedelju dana početi da radi „Privremeno prenoćište“ za beskućnike glavnog grada.

Autor fotografije je:  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

 

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!