Propisi

Regres u EPS-u i „Nuklearnim objektima” 64.000 dinara

Zaposleni u ovim državnim firmama za godišnji odmor primaju od 12.000 do 64.000 dinara. Isplata regresa nije zabranjena zakonom. Poslodavac ima zakonsko pravo da ga isplati radnicima, a koliki će biti – zavisi od odluke samog direktora, ostvarene dobiti ili kolektivnog ugovora tog javnog preduzeća.

Državni revizor je utvrdio da JP „Elektroprivreda Srbije” za 2018. godinu „nije postupilo u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava”, jer je povećalo pojedine elemente zarade, i to – da je od 2018. godine povećan neto iznos naknada za topli obrok sa 200 dinara na 300 dinara dnevno, a regres za korišćenje godišnjeg odmora zaposlenih sa 36.298 dinara povećan na 50.000 dinara u bruto iznosu, piše Politika.

Milan Đorđević, predsednik Sindikata radnika EPS-a, za taj list kaže da je tačno da su oni 2018. godine regres povećali sa 25.440 na 35.000 dinara, da je to 50.000 u bruto iznosu i da je to predviđeno kolektivnim ugovorom. Kaže da mu nije jasno zašto se tolika halabuka podigla posle objavljivanja ove informacije u „Politici”, a da niko ne pominje činjenicu da EPS sa 55 do 60 odsto novca puni budžet.

U JP „Nuklearni objekti Srbije” isplata regresa nije u vezi s ostvarenom dobiti, niti je utvrđen kolektivnim ugovorom, već je to odluka direktora. Za 2018. godinu isplaćeni regres po zaposlenom iznosio je 64.000 dinara neto, 91.301 bruto.

Regres redovno primaju i zaposleni u „Elektromreži Srbije”, i to u skladu s kolektivnim ugovorom, a neto iznos je 25.144 dinara godišnje po zaposlenom. Zaposleni u „Putevima Srbije” dobijaju na ime regresa godišnje 26.581 dinar.

Kolektivnim ugovorom Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija voz” definisano je da zaposleni ima pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora u visini od 12.000 dinara, piše “Politika”.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!