Ljudski resursi

„Rešavanje menadžerskih situacija“

iConsult organizuje Workshop 24. – 25. januara 2019. godine.

Workshop goal

Predstavljanje menadžerskih alata i unapređivanje menadžerskih veština i znanja potrebnih za lakše ispunjavanje ciljeva, delegiranje, bolju motivaciju zaposlenih i brzo rešavanje svakodnevnih situacija

Namenjeno

Menadžerima koji rukovode sektorom ili firmom i upravljaju ljudima

Svima koji upravljaju, bez obzira na broj ljudi koje vode

Forma

Rešavanje upravljačkih situacija, praktičan rad na primerima polaznika i diskusija o studijama slučaja

Grupa do 5 polaznika

Prvog dana se obrađuju osnovne, a drugog napredne upravljačke situacije. Polaznik se može prijaviti za oba ili samo za prvi dan.

Organizacija i trajanje sesije

Beograd, 24. – 25. januar, od 10 do 16 časova

Workshop organizuje iConsult Beograd, uz saradnju sa SAAP Švajcarska i menadžment servisom iManage.CH

Uslovi

Regularna cena seminara (samo prvi dan) – 270€ Regularna cena seminara (oba dana) – 390€

Rane prijave (do 21. decembra) - popust 10%

 

Predavač:

 

Ivan Marković, iConsult CEO

Vodeći ekspert u regionu i zapadnoj Evropi za sisteme upravljanja

Uspešno održao više od 300 obuka za viši i srednji menadžment

 

Kontakt:

 Ana Mićović, EMS Specialist

 +381 11 2180696 / +381 65 2928399

 office@iconsult.rs

 

iConsult d.o.o.http://www.iconsult.rs/

iConsult je firma specijalizovana za izradu sistema upravljanja zaposlenima, merenje učinka zaposlenih i razvoja upravljačkih veština

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!