Računovodstvo i finansije

Računovodstvo kao krucijalni deo integralnog informacionog sistema

Računovodstvo predstavlja praktičnu aktivnost koja se obavlja u preduzeću u okviru zasebne organizacione jedinice, a u skladu sa zakonskim propisima, profesionalnom regulativom i opštim aktima privrednih subjekata. Kao takvo, ono podrazumeva sistematsko prikupljanje, razvoj i analizu informacija o finansijskom stanju jedne organizacije.

Revizorska kuća Kreston MDM kroz računovodstvene usluge nudi spektar usluga sa ciljem obezbeđivanja blagovremene pripreme finansijskih izveštaja, bilo da je na kraju finansijske godine ili na mesečnom nivou.

Ove usluge uključuju dnevna knjiženja i pripremu finansijskih izveštaja, dizajn i implementaciju sistema računovodstva, upravljanje gotovinom i predviđanja i praćenje imovine.

Računovodstveno savetovanje podrazumeva pružanje saveta vezanih za računovodstvo i finansijsko izveštavanje, konsultacije i podršku za kompleksne tehničke transakcije i događaje. Ova vrsta savetovanja podrazumeva i pomoć klijentima u razmatranju novih regulatornih zahteva za usklađenost računovodstvenih sistema, ispunjenje očekivanja tržišta kapitala pouzdanim, transparentnim i detaljnim finansijskim informacijama, kao i rešavanje izazovnih pitanja i aktivnosti.

Računovodstvene usluge čine usluge osnivanja pravnog lica, priprema i dostava finansijskih izveštaja uključujući i periodične izveštaje za potrebe menadžmenta, obuke zaposlenih u cilju poboljšanja produktivnosti i pružanja važnih finansijskih informacija.

Pored navedenih usluga u okviru računovodstva, revizorska kuća Kreston MDM nudi i usluge kontrolinga i izveštavanja, obračuna plata i “secondment” tj. obezbeđenje ljudi ili timova koji pokrivaju sve nivoe i discipline u skladu sa specijalnim potrebama klijenta.

Verujući da se reputacija klijenata gradi na profesionalnoj posvećenosti kvalitetu, uslugama i efektivnom radu, revizorska kuća Kreston MDM pruža klijentima usluge koje su u saglasnosti sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), skupom računovodstvenih standarda razvijenim od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB).

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!