Obrazovanje i posao

Psihološke osnove uspešne prodaje - iskustveno edukativna radionica

Ostvarenje prodajnih ciljeva presudno zavisi od stanja psihološke izgrađenosti članova prodajnog tima. WINGSconulting treninzi budućih prodajnih pobednika polaze od važne a vešto skrivene činjenice: Prodavci se plaše prodaje.

Prodavci se plaše neuspeha, odbijanja, neprijatnih i teških razgovora, neostvarenja ciljeva, konkurencije... Anksiozni su prema feedback-u svojih menadžera, iznenadnim pozivima kupaca, kritikama njihovog stila prodaje. Ne žele da se osećaju kao da dosađuju klijentima, kako ih ubeđuju i mole...

Većina profesionalnih prodavaca je potisnula ova neprijatna osećanja i sa više ili manje uspeha se bori sa njima svakog dana. Ipak, ona su prisutna i dominantno utiču na dva najvažnija faktora uspešne prodaje: 

1. Obim prodajnih aktivnosti - Motivisanost i nivo unutrašnjeg otpora prodavaca snažno utiče na obim i (samo)organizaciju njihovih aktivnosti. 

2. Kvalitet prodajnih aktivnosti koji direktno zavisi od psihološke pripremljenosti i interpersonalnih sposobnoti i motiva prodavaca. 

Cilj radionice PSIHOLOŠKE OSNOVE USPEŠNE PRODAJE je izgradnja motivisanog, uspešnog i samouverenog prodavca koji uživa u svom poslu, realistično vrednujući sebe, svoje saradnike, kompaniju i klijente i vešto koristeći svoj pun potencijal, znanje i iskustvo: prodavca sa kojim je klijentima zadovoljsto da sarađuju. 

KOME SU NAMENJENI TRENINZI PSIHOLOŠKE OSNOVE USPEŠNE PRODAJE?
Svim zaposlenima u prodaji bez obzira na poziciju i funkciju.

Datumi održavanja radionice PSIHOLOŠKE OSNOVE USPEŠNE PRODAJE traju dva dana od 9 do 17h: 

- Termin u martu: 3. i 4. mart 

- Termin u aprilu: 21. i 22. april

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!