Propisi

Projekat: “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi” 

 Više od 1000 učesnika u projektu stvaranja brže, efikasnije i savremenije usluge građanima Srbije.

Već dve godine u više od 150 lokalnih samouprava, opština i gradova Srbije sprovodi se projekat unapređenja upravljanja ljudskim resursima, sa ciljem postizanja efikasnije i brže uslug privredi i građanima. Projekat sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, a podržavaju i finansiraju Savet    Evrope i Evropska unija sa dva miliona evra.  

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!