Bez kategorije

Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima

Privredna komora Srbije i Privredna komora Beograda organizuju seminar pod nazivom "Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima", čiji je cilja da polaznici kroz praktične vežbe i primere upoznaju i ovladaju tehnikama:


 • knjiženja poslovnih događaja vezanih za proizvodnju

 • upravljanja i planiranja troškova, kao i sistema obračuna troškova

 • sastavljanja bilansa uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva

 • utvrđivanja razlike između cene koštanja gotovog proizvoda i komercijalne cene koštanja

 • vrednovanja i iskazivanja efekata proizvodnje u finansijskim izveštajima

 • kontrole i provere finansijskih izveštaja u proizvodnom privrednom subjektu


Seminar je namenjen:

 • Menadžerima

 • Kontrolorima

 • Računovođama

 • i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti evidentiranja, praćenja i analize proizvodnjТeme seminara:

 • Pojam proizvodnje i tok dokumentacije

 • Proizvodni program, normativi i sastavnice

 • Poreski aspekt, zakonska i interna regulativa i MRS 2 - Zalihe

 • Zalihe materijala – način vođenja, utrošci i vrednovanje Nedovršena proizvodnja i zalihe gotovih proizvoda

 • Evidencije i knjiženja poslovnih događaja u proizvodnom procesu i prodaji gotovih proizvoda

 • Računovodstvo troškova i učinaka – klasa 9 i upravljačko računovodstvo

 • Raspored troškova po mestima i nosiocima

 • Obračun troškova po aktivnostima (ABC metod)

 • Raspored troškova u subjektima koji istovremeno obavljaju proizvodnu i trgovinsku delatnost

 • Vođenje gotovih proizvoda po planskim i stvarnim cenama koštanja

 • Obračun proizvodnje, kalkulacije i formiranje stvarne cene koštanja i odstupanja od planske cene

 • Popis gotovih proizvoda i knjiženje rezultata popisa

 • Finansijski izveštaji u proizvodnom privrednom subjektu

 • Uticaj na bilans uspeha i bilans stanja sa stanovišta trgovinske i proizvodne delatnosti

 • Bilans uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva

 • Praktičan primer i vežbe


Seminar će biti održan 15. marta 2017. godine od 09.00 do 16.00 sati, u Privrednoj komori Beograda, u ul Kneza Miloša 12, sala III.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!