Obrazovanje i posao

Program za sticanje sertifikata "Stručnjaka za Cirkularnu ekonomiju" od 15 do 22. juna

Otpad iz jedne fabrike može da bude ulazna sirovina proizvodnog procesa druge fabrike, čime otpad postaje sekundarna sirovina. Inovativne tehnologije i rešenja mogu istovremeno unaprediti poslovanje i stanje životne sredine.

Želite da uštedite resurse i smanjite cenu proizvoda? Naime, otpad iz jednog procesa ili fabrike može da bude ulazna sirovina drugog procesa ili fabrike, a dobro osmišljenim konceptima mogu se povezati proizvodni procesi jedne fabrike ili jednog grada, a da se pri tome stvara malo ili ni malo otpada. Otpad postaje sekundarna sirovina. Inovativne tehnologije i rešenja mogu istovremeno unaprediti Vaše poslovanje i stanje životne sredine.

Ovaj program Vam može pomoći da uštedite resurse i energente koji se koriste za upravljanje otpadom, kao i one resurse koji se koriste za transport sveže sirovine - čime možete smanjiti troškove proizvodnje. Pored toga nova zakonska rešenja iz 2016. godine predviđaju i stimulišu primenu sistema cirkularne ekonomije u poslovanju firmi.

Budite inovativni; firme koje koriste ova znanja i iskustva, ostvaruju ekonomsku dobit, a pritom ne ugrožavaju životnu sredinu. Unapredite svoje poslovanje, unapredite procese u svojim pogonima zahvaljujući novom cirkularnom biznis modelu koji se primenjuje u celom svetu i koji je prihvaćen od vodećih svetskih kompanija.

Kroz 3 praktične radionice i 2 studijska materijala polaznici kursa će steći znanja koja će im omogućiti:

- Da procene vrednosti i opravdanost koraka u cirkularnoj ekonomiji pomoću praktičnog rada na kursu odnosno da nauče koje vrste resursa mogu da se uštede, njihove količine, kako da smanje količine i vrste otpada kao i obaveze prema zakonodavcu kada su u pitanju odlaganje i tretman otpada,

- Da prepoznaju mogućnosti uključivanja proizvodnih procesa u svojim preduzećima u cirkularni biznis model,

- Da kroz primere dobre prakse koje će čuti tokom kursa, razrade stečene ideje kroz vođenu diskusiju sa predavačem i drugim polaznicima, a koje mogu unaprediti poslovanje u njihovim preduzećima,

- Da steknu Sertifikat Stručnjaka za Cirkularnu ekonomiju na srpskom i engleskom jeziku.

Na osnovu stečenih znanja, polaznici će moći da daju predloge i da donose odluke koje će biti od značaja za poslovanje firme, a nihov uticaj u poslovnom i društvenom okruženju će biti povećan.

Praktične radionice će biti održane 15, 20. i 22.06.2017. godine u Hotelu Holiday Inn, a više informacija o događaju možete pronaći na ovom linku stručnjak za cirkularnu ekonomiju.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!