Obrazovanje i posao

Prof. dr Lidija Barjaktarović: Saradnja nauke i privrede je ključna za razvoj

Stručni tim za reformu visokog obrazovanja u Republici Srbiji (HERE) istakao je, kao važne ciljeve u oblasti saradnje sa privredom: razvoj preduzetničkih veština i primenu novih metoda u učenju.

Jedna od njih može biti Coin&Fund, dizajnirana i implementirana kao edukativni alat pomoću kojeg će korisnici svih nivoa znanja imati priliku da kroz simulaciju vide kako njihove odluke kao direktora virtuelnih kompanija utiču na poslovanje celokupnog preduzeća kroz prizmu osnovnih finansijskih izveštaja, odnosno odabrane indikatore profitabilnosti, istakla je u intervjuu Prof. dr Lidija Barjaktarović, redovni profesor Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum.

Da li možete da nam kažete koje su ključne inicijative Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja u Republici Srbiji?

Ključne inicijative Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja u Republici Srbiji (HERE – Higher Education Reform Expert Team) su vezane za:

1. Metodologiju rada i saradnju sa privredom,

2. Internacionalizaciju,

3. Unapređenje socijalne dimenzije u visokom obrazovanju,

4. Sistemsku podlogu i kompetencije studenata.

Ja sam konkretno u grupi koja se bavi metodologijom rada i saradnjom sa privredom. Prošle godine, 28. juna, prezentovani su rezultati rada kroz diskusiju i odgovarajuću publikaciju: Izazovi u visokom obrazovanju – saradnja sa privredom i institucijama – predlog koncepata i mehanizama implementacije na visokoobrazovnim institucijama. Relevantne teme su bile: 1) dualno obrazovanje, 2) mapa procesa – o saradnji obrazovne institucije i organizacija partnera, 3) saradnja univerziteta sa ustanovama u Republici Srbiji, 4) primeri moguće saradnje univerziteta i privrede, 5) studentska praksa – nacionalni model Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

HERE tim predlaže Balanced Scorecard metodologiju za kreiranje strategije u visokom obrazovanju do 2030. godine. Izvojila bih kao važne ciljeve u oblasti saradnje sa privredom:  razvoj preduzetničkih veština i primenu novih metoda u učenju.

Kako je počela saradnja Univerzieta Singidunum i firme “Casa Forte” iz Beograda?

Saradnja Univerziteta Singidunum i “Casa Forte” iz Beograda je počela zahvaljujući organizaciji konferencije FINIZ.

Univerzitet Singidunum organizuje svakog prvog petka u decembru konferenciju FINIZ. FINIZ je skraćenica od finansije i finansijsko izveštavanje.  Cilj konferencije je pružanje naučnog i stručnog doprinosa u oblastima finansijskog izveštavanja i korporativnog upravljanja.

Prva konferencija FINIZ 2014 pod nazivom “Finansijsko izveštavanje u funkciji korporativnog upravljanja” je pokazala da je Univerzitet Singidunum spreman da pruži puni doprinos podizanju kvaliteta finansijskog izveštavanja i u upravljanju korporativnim finansijama na našim prostorima. Ostala je zapamćena po sesijama: Otvorena pitanja teorije i prakse.

Druga konferencija FINIZ 2015 pod nazivom „Upravljanje finansijama u savremenim uslovima poslovanja” je predstavila nove tendencije i zanimanja u finansijskom sektoru, kao što su shared service centri, turn-around management i potencijali za investitore privatnog kapitala.

Treća konferencija FINIZ 2016 pod nazivom  „Rizici u savremenim uslovima poslovanja” je ukazala na značaj fleksibilnog pristupa korporativnom upravljanju, finansijama i upravljanju rizicima. Istaknut je značaj digitalne transformacije, važnost  izmene uloge  CFO - Chief  Financial  Officer (finansijskog  direktora)  u  Chief Future Officer  (direktor budućnosti), novih poslovnih modela (od low cost do no cost), kreiranja  obrazovnih profila  u  skladu  sa  potrebama  savremenog tržišta rada i neminovnosti kontinuiranog obrazovanja zaposlenih. Takođe, za rad ove konferencije je oformljen Programski odbor, koji predstavlja emintentne stručnjake iz prakse, odnosno eksternu zainteresovanu javnost. Takođe, FINIZ 2016 će ostati zapamćen po tome što je predstavljen elektronski način nominacije tema za buduće konferencije, odnosno okrugle stolove koje smo počeli da organizujemo na Univerzitetu Singidunum od 2017. godine.  Prilikom organizacije prvog okruglog stola u maju 2017. godine je ostvarena saradnja Univerziteta Singidunum i “Casa Forte” iz Beograda.

Naredna konferencija FINIZ 2017 pod nazivom „Izazovi savremenog korporativnog upravljanja” je bila u duhu aktuelnog Projekta tehničke pomoći Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja, u kojem je Univerzitet Singidunum član konzorcijuma, koji je izabran za konsultanta Ministarstva finansija Republike Srbije. Novina u radu same konferencije je organizacija sesije Preduzetništvo, koja je namenjena srednjoškolcima i studentima, uz želju da budu podmladak konferencije FINIZ i da u budućnosti i dalje promovišu značaj kvalitetnog finansijskog izveštavanja i korporativnog upravljanja. “Casa Forte” iz Beograda je tom prilikom imao zanimljivu interaktvinu radionicu iz oblasti kontrolinga za srednjoškolce i studente.

Peta konferencija FINIZ 2018 pod nazivom „Uloga finansijskog i nefinansijskog izveštavanja u odgovornom poslovanju” je rezultat mišljenja eksterne javnosti, koja je učestvovala i pratila rad na projektu reforme korporativnog izveštavanja u Republici Srbiji, što kroz formu okruglih stolova, što kroz informacije koje su objavljene na sajtu FINIZ-a. Ova konferencija je ostala   prepoznatljiva po: 1) našem novom projektu u konzorcijumu sa partnernom, jednom od četiri vodeće revizorske firme u svetu PwC, pod nazivom “Računaj na podršku” i značaju kvalitetnijeg finansijskog i nefinansijskog izveštavanja; 2) forenzici i upravljanju rizicima prevare, 3) promovisanju edukativno poslovne simulacije Coin & Fund koja je rezultat partnerske saradnje Univerziteta Singidunum i “Casa Forte” iz Beograda. U promovisanju Coin & Fund studentima i srednjoškolcima su bili mentori iskusni stručnjaci iz prakse, pre svega, članovi Udruženja finansijskih direktora Srbije, predstavnici Incijativa digitalna Srbija, Privredne komore Srbije, ISACA, ali i drugih kompanija kao što su Hemofarm i PwC. Impresije mentora su vrlo pozitivne. 

Nemanja Đorđević, Inicijativa „Digitalna Srbija“ 

Moji utisci su izuzetno pozitivni o poslovnoj simulaciji COIN&FUND. Mislim da ova simulacija pravog poslovanja na tržištu jako dobro promoviše preduzetništvo. Pored toga, dodatnu vrednost nosi i vršnjačka edukacija, jer su pored mentora iz privrede najveću ulogu u ovom takmičenju imali studenti koji su prethodno prošli kroz simulaciju i bili spremni da svoje znanje podele sa mlađim kolegama srednjoškolcima.

Zahvaljujem se na pozivu da budem mentor srednjoškolcima u edukativno-poslovnoj simulaciji Coin&Fund. Pohvalio bih vašu inicijativu i prijatnu atmosferu na Univerzitetu Singidunum.

Darko Vlajković, Hemofarm

Još uvek sam pod utiskom odlične organizacije - od prvih mejlova, preko dočeka, do same igre i na kraju zahvalnice.

Ukoliko bude Univerzitet Singidunum i/ili Casa Forte iz Beograda organizovao/li neki sličan događaj, biće mi zadovoljstvo da učestvujem i vašim studentima/polaznicima prenesem svoja iskustva iz oblasti kontrolinga i/ili poslovanja kompanije Hemofarm.

Nataša Kecman, Privredna komora Srbije

Bilo mi je zadovoljstvo da budem mentor takmičarima u edukativno-poslovnoj simulaciji Coin & Fund. Takmičari su bili sjajni!

Ivan Radovanović, P….S….fashion

Bilo mi je zadovoljstvo da budem mentor takmičarima, srednjoškolcima i studentima u edukativno-poslovnoj simulaciji Coin & Fund.

Branislav Lončar, Publicis One

Hvala vam na pozivu! Kao i uvek, bilo je veoma zanimljivo učestvovati na konferenciji.

Da li biste mogli da navedete koje su oblasti saradnje Univerziteta Singidunum i “Casa Forte” iz Beograda?

Oblasti saradnje Univerziteta Singidunum i “Casa Forte” su brojne. Istakla bih sledeće: realizacija studentskih praksi i radionica, stručne posete kompanijama u Srbiji, zanimljiva stručna predavanja iz oblasti kontrolinga i EBRD kreditnih linija za mala i srednja preduzeća, učešće na EBRD projektima, sponzorisanje studenta Poslovnog fakulteta u Beogradu da učestvuje u međunarodnom kampusu u Moskvi sa temom “PR i menadžment u zabavi i kulturi, i saradnja na razvoju edukativno poslovne simulacije Coin & Fund.

Izuzetno mi je drago, kao članu Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja u Republici Srbiji (HERE), pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, što saradnja Univerziteta Singidunum i “Casa Forte” iz Beograda predstavlja primer uspešne saradnje privrede i visokoškolskih ustanova. To je ujedno i dokaz da uspešno realizujemo osnovne prioritete aktulenih strategija i akcionih planova u visokom obrazovanju.

Da li možete nešto više da nam kažete o Coin & Fund?

Coin&Fund je dizajnirana i implementirana kao edukativni alat pomoću kojeg će korisnici svih nivoa znanja imati priliku da kroz simulaciju vide kako njihove odluke kao direktora virtuelnih kompanija utiču na poslovanje celokupnog preduzeća kroz prizmu osnovnih finansijskih izveštaja, odnosno odabrane indikatore profitabilnosti. Na raspolaganju im je 100.000 EUR nasledstva kojim dalje upravljaju. Novčana sredstva mogu da koriste za trgovinu robom, hartija od vrednosti ili deviza, odnosno oročavanje ili apliciranje za odgovarajući kredit.

Coin&Fund uči studente i učenike srednjih škola o pravilnom i analitičkom sagledavanju odluka u biznisu, čineći ih boljim kolegama, zaposlenima i preduzetnicima, jer potpuno simulira poslovanje celog preduzeća. Edukativno poslovna simulacija Coin & Fund pomaže studentima da spoje teorijska i praktična znanja. Dalje, priprema ih da se lakše sutra zaposle ili pokrenu sopstveni posao. I naravno, da steknu veštine timskog rada.

Ideja je da se poslovno edukativna simulacija Coin & Fund, primeni u nastavi na različitim stručnim predmetima. Cilj je da se sami studenti dalje uključe u razvoj ovog alata.

Takođe, Coin & Fund je korisna alatka i menadžerima kompanija koje posluju u realnom sektoru, kako bi projektovali buduće poslovanje (početak simulacije je 31.12. prethodne godine ili 30.06. tekuće godine ili bilo koji drugi realni datum relevantan za razmatranje), ali i za bolje razumevanje drugih kolega i drugih poslova u proizvodnom/uslužnom procesu.

Mentori na FINIZ-u su predložili primenu Coin & Fund:

1) vlasnicima firmi koji bi posao trebalo da prepuste deci. Početak simulacije bi bio trenutak poslovanja kompanije kada roditelj odluči. Firmu će prepustiti onom detetu koje bude imalo najbolje rezultate u profitabilnosti u projektovanom vremenskom periodu. Na taj način bi roditelj mogao da sagleda kakve bi odluke deca donela u korist dugoročnog poslovanja kompanije. 

2) Stručnim udruženjima za izbor najboljeg pojedinca iz struke.

 

Biljana Lazarević, senior consultant “Casa Forte”

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!