Proizvodnja hrane i pića

Produženje roka za izmenu deklaracija štedi milione evra

Proizvođači prehrambenih proizvoda, zahvaljujući uspešnoj inicijativi Privredne komore Srbije, imaće za 10 meseci duži rok za izmenu deklaracije proizvoda, pa će tu obavezu umesto do 1. marta, moći da ispune do 1. januara 2023. godine.

Odlaganje početka primene novog propisa  omogućiće proizvođačima da prilagode poslovne procese, kao i da iskoriste postojeću ambalažu i time uštede milione evra.

Na zahtev proizvođača iz sektora prehrambene industrije, Privredna komora Srbije uputila je inicijativu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za odlaganje primene propisa koji reguliše deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane. Prema poslednjim izmenama i dopunama Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, obaveza proizvođača je da postojeće deklaracije izmene i prilagode novim odredbama koje se odnose na navođenje zemlje porekla ili zemlje i mesta porekla glavnog sastojka, ukazala je Saška Biorčević, viši savetnik u Udruženju za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije. 

Milena Cvetković, direktorka operacija u Fabrici dečje hrane u Dobanovcima kaže da su zahvaljujući odlaganju primene obaveze o deklarisanju samo u toj kompaniji sprečeni gubici od oko stotinu hiljada evra, kao i ogromni troškovi za čitavu prehrambenu industriju.

„Nismo mogli tako brzo da se prilagodimo i iskoristimo svu postojeću količinu ambalaže, što je glavni problem većine proizvođača, udružili smo se i zahvaljujući efikasnom delovanju Privredne komore Srbije, uspeli da ostvarimo duži rok za primenu propisa“, kaže Cvetković.

Pandemija je nametnula dodatno otežane uslove, pa su u skladu sa različitostima industrija, načina proizvodnje i samih proizvoda, proizvođači bili u obavezi da od dobavljača naručuju velike minimalne količine pakovanja, što je dodatno otežalo operativno prilagođavanje novim propisima.

„Proaktivnost Privredne komore Srbije bila je izuzetna, veoma smo zahvalni na angažovanju da se odgodi rok obaveze deklarisanja proizvoda, jer smo zbog pandemije, imali poteškoća u pristupačnosti i nabavci, kao i planiranju korišćenja ambalaža u predviđenim rokovima“, kaže Milica Živanović direktorka razvoja u kompaniji Frikom d.o.o.

„Prema našim analizama, bilo je ugroženo 3,5 miliona komada ambalažnog materijala, što bi predstavljalo veliki gubitak za kompaniju“, ukazala je Živanović

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!