Ljudski resursi

Problemi interne komunikacije

Svakodnevno se trudimo da naš način komuniciranja uskladimo sa kolegama kako bi kompanija uspešno funkcionisala.

Šta se dešava kada je potrebno da dođemo do zajedničkog rešenja sa nekim sa kim nemamo isti način komunikacije pritom, sa kim ne komuniciramo svakodnevno? Tada nam je i usklađivanje komunikacije otežano, posebno ako govorimo o međusektorkoj komunikaciji u kompanijama.

Potencijalni uzroci problema u internoj komunikaciji mogu biti sledeći:

- Informacija nije jasno i direktno prenesena pa, pored obimnog posla, često biva neprimetno izgubljena. Ovo stvara potencijalni komunikacijski razdor među sektorima i lošu produktivnost.

Terminologija koju sektori koriste može dovesti do nesporazuma i izazvati konflikt.

- Lični konflikt između menadžera indirektno stvara lošu komunikacijsku podlogu za funkcionisanje celokupnih sektora.

- Fizička udaljenost od drugih sektora – verovali ili ne efekat izloženosti zaista postoji i po njemu preferiramo ljude koje češće viđamo i sa kojima češće komuniciramo.

- Još jedan socijalni efekat koji može biti izvor loše komunikacije je identifikacija i priklanjanje sopstvenoj grupi kada se članovi svog sektora percipiraju kao vredniji i sposobniji, dok se članovi drugih sektora posmatraju manje vrednim i manje sposobnim.

- Još jedan uzrok odnosi se na stereotipe, koji mogu biti snažan izvor loše komunikacije među sektorima. Pripadnicima različitih sektora pripisujemo određene karakteristike, a takva predubeđenja sprečavaju uspešan protok informacija kroz kompaniju.

Kao što su potencijalni uzroci loše interne komunikacije brojni, tako su brojna i raznovrsna njihova rešenja. O rešenjima će biti reči u nekom narednom članku. Prvi korak je svakako identifikovanje uzroka loše komunikacije.

 

Tijana Batković, H.art Development Center

 

H.art Development Center D.O.O.http://www.hart.rs/

H.art je sertifikovani partner Blanchard International Serbia, time i zvanični predstavnik Ken Blanchard Companies programaza Srbiju, među kojima je i program Situaciono rukovođenje II.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!