Poresko savetovanje

Privrednici na plaćanje poreza godišnje u proseku potroše 226 sati

Srbija je po lakoći plaćanja poreza rangirana kao 82. od 190 zemalja u svetu, saopšteno je na predstavljanju izveštaja "Plaćanje poreza" za 2018. godinu.

Pozicija 82 je pad od četiri mesta u odnosu na prethodnu godinu. Najvažniji parametri koji prate ovaj izveštaj su broj plaćanja za poreze i doprinose, vree potrebno da se pripreme i podnesu prijave i ukupna stopa poreza i doprinosa u odnosu na ostvareni profit. Sa 33 plaćanja, Srbija se nalazi u društvu Izraela i BIH, dok je prosek regiona Centralne Azije i Istočne Evrope 16,2 a svetski prosek iznosi 24. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!