Ljudski resursi

Priprema za javni nastup

U svim udžbenicima za javni nastup velikim slovima biće istaknuta sledeća reč – PRIPREMA.

Da bismo delovali staloženo, stručno, samouvereno, što je odlika dobrih govornika, treba da posedujemo veliko znanje iz oblasti koju izlažemo.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Institut MAIN POINThttp://mainpoint.edu.rs

MAIN POINT je osnovan 2012. godine sa ciljem da ponudi temeljan i sveobuhvatan program edukacije za javni nastup. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!