Propisi

Priprema se novi zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Ukoliko sve bude išlo po planu, Srbija će od 1. aprila naredne godine imati novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma da bi tu oblast usaglasila sa zakonskom regulativom i standardima u Evropskoj uniji.

Naša država je od decembra 2014. do aprila prošle godine bila predmet petog kruga evaluacije Komiteta „Manival” Saveta Evrope u pogledu radnji i mera koje preduzima u cilju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Evolucija je usmerena na sagledavanje tehničke usklađenosti s međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, ali i procenu delotvornosti celog sistema.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!