Svet građevinarstva-nekretnina

Prinudna uprava u zgradama posle Nove godine

Zakonski rok za registraciju stambenih zgrada je istekao, ali vlasnici stanova mogu da biraju upravu sve dok im na vrata ne pokuca komunalni inspektor što se očekuje u januaru.

lasnici stanova koji ni poslednjeg dana zakonom propisanog za registraciju stambene zgrade, nisu izabrali upravu, ne moraju da brinu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!