Bez kategorije

Primena novog Zakona o stanovanju tek 2018. godine

Iako je zvanično stupio na snagu prvog januara ove godine, Beograđani će ipak morati da sačekaju dok novine koje ovaj zakon sa sobom nosi ne stupe na snagu.

Novi Zakon o stanovanju, koji je stupio na snagu 1. januara 2017. godine, objedinio je tri postojeća akta - Zakon o stanovanju, Zakon o stambenom održavanju i Zakon o socijalnom stanovanju. Međutim, on će biti funkcionalan tek 2018. godine.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!