Obrazovanje i posao

Prijavite se za projekat Young Energy Europe 2.0.

Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) Vas poziva na učešće u projektu Young Energy Europe 2.0. Projekat podrazumeva obuku učesnika u oblastima energetske efikasnosti i optimizacije resursa, kako teorijski tako i kroz praktičnu realizaciju projekata iz ovih oblasti u svojim kompanijama i organizacijama.

Kroz projekat kvalifikujemo učesnike programa u tzv. energetske skaute, koji će nakon obuke naučiti da prepoznaju i iskoriste potencijale ušteda energije i optimizacije resursa u svojim kompanijama.

Rok za prijave je 20. septembar 2021. godine. Učešće u obukama je besplatno. Nemačko-srpska privredna komora poziva sve zainteresovane kompanije da uzmu učešće u projektu i time steknu brojne benefite za svoje poslovanje i daju svoj doprinos jačanju ekološke svesti i zaštiti životne sredine. Prijavni formulari se nalaze na web stranici Nemačko-srpske privredne komore: https://serbien.ahk.de/sr/usluge/translate-to-srpski-young-energy-europe. 

Prva petodnevna obuka je zakazana za period između 25. oktobra i 05. novembra 2021. godine, bez ograničenja broja učesnika iz pojedinačnih kompanija. Obuku realizuju predavači na srpskom jeziku, a starosna granica polaznika takođe nije limitirana. Nakon obuke sledi period od nekoliko nedelja u kojem energetski skauti identifikuju najveće potrošače energije i osmišljavaju i sprovode sopstvene projekte u svojim kompanijama, a koji će biti evaluirani na osnovu unapred zadatih parametra od strane stručne komisije. U poslednjem modulu obuke projekti se prezentuju u okviru zajedničke radionice i ocenjuju od strane žirija. Svi energetski skauti dobijaju sertifikat o učešću od Nemačko-srpske privredne komore, a najbolje ocenjeni energetski skauti imaće priliku da predstave svoj projekat na posebnom događaju u Berlinu.

Projekat se finansira u okviru Evropske klimatske inicijative (EUKI) Saveznog ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost Nemačke (BMU) i sprovodi se zajedno sa inostranim privrednim komorama u partnerskim zemljama.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!