Preduzetnistvo i MSP | Bez kategorije

Osnovan Forum za prevenciju zloupotreba u platnom prometu

Odbor za bankarstvo PKS je doneo odluku o osnivanju Foruma za prevenciju zloupotreba u platnom prometu, a povod za osnivanje foruma je porast krivičnih dela prevara u platnim transakcijama i štete koju imaju privredni subjekti.

Seminar: Kako unaprediti liderske veštine?

Trening je namenjen svim direktorima, vođama projekata, menadžerima, rukovodiocima, liderima, HR menadžerima i svima koji žele da to postanu. Ako ste od ključnog značaja za funkcionisanje jedne komanije, organizacije ili korporacije, onda je ovaj seminar upravo za Vas.

Ministarstvo dodeljuje 150 miliona dinara za početnike u poslovanju

Ciljevi programa su podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata, podsticanje zapošljavanja, podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva.

Obuka: Organska proizvodnja za neformalno zaposlene žene

Udruženje „Serbia organika“ u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će u periodu 20, 22, i 24. februara držati obuku „Organskom proizvodnjom do lakšeg zapošljavanja žena“.

Seminar: Uspostavljanje i merenje sistema upravljanja

Uspostavljanje sistema upravljanja temeljenim na ISO standardima imaju jedan od temeljnih zahteva i merenje. Za potrebe sistema upravljanja sprovode se dve vrste merenja: merenje učinkovitosti (Effectivity ) i merenje delotvornosti (Efficiency), kao mera da li se taj postupak sprovodi na pravi način.

Poželjna kupovina investicionih jedinica za devize

Na sednici Grupacije investicionih fondova donet je zaključak da uslovi na tržištu zahtevaju izmene regulative kako bi se omogućila kupovina investicionih jedinica za devize.

Liderske veštine: Kako ih unaprediti i uspešno voditi saradnike?

U svakom poslu ima mnogo šefova, a veoma malo pravih lidera. I dok su šefovi orijentisani na sopstvenu poziciju, lideri su usmereni ka dostignućima, rezultatima, misijama i višim ciljevima.

Franšizing - kraći i sigurniji put do uspeha

Ova vrsta poslovanja predstavlja način vođenja posla pod okriljem drugog brenda i to tako da, iako je brend tuđi, posao, dobit i gubici su lični, a rizik je mnogo manji nego prilikom pokretanja vlastitog posla, jer kada pokrenete franšizu, koristite aspekte druge kompanije, uključujući njeno ime, brend i proizvode.

U Srbiji svaki 17. vlasnik preduzeća mlađi od 30 godina

Među opšte probleme za razvoj preduzetništva spadaju nerazvijena preduzetnička kultura i nestimulativno poslovno okruženje u Srbiji, nedostatak preduzetničkih znanja, nedostatak finansijskih sredstava, visoko poresko opterećenje i potreba za mentorstvom.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!