Obrazovanje i posao

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - ITECCION

ITECCION  vam pruža širok spektar usluga, koje bez obzira na svoju raznolikost, obezbeđuju potpuno zadovoljavanje vaših potreba, kroz specijalizovane timove, koji su maksimalno obučeni i posvećeni (svako u domenu svoje ekspertize).

Spektar aktivnosti koje ITECCION pruža klijentima su:

- Stručne edukacije,

- Usluge trećim licima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,

- Moderne e-learning platforme,

- Inovativna IT rešenja,

- Mobilne aplikacije

- Cloud hosting rešenja

Internacionalni tehnološki i edukacioni centar za kontinuirano unapređivanje ITECCION

U okviru preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI ITECCION d.o.o. Pančevo, osnovan je Internacionalni tehnološki i edukacioni centar za kontinuirano unapređivanje ITECCION sa ciljem profesionalnog razvoja praktično upotrebljivih kompetencija pojedinca i organizacije, a kroz različite metode i forme obuke.

Oblasti rada ITECCION-a:

- organizovanje stručnih skupova i drugih oblika prenošenja znanja i informacija od značaja za profesionalni razvoj pojedinca i organizacije,

- izvođenje pripremnih programa obuke za polaganje stručnih i profesionalnih ispita za sticanje odgovarajućih licenci,

- pružanje savetodavnih usluga u oblasti razvoja i primene rešenja sistema obuke i profesionalnog razvoja u organizacijama,

- stručne obuke u vidu prekvalifikacije i dokvalifikacije i stručno osposobljavanje za samostalno obavljanje delatnosti, kao i zanatski kursevi kroz različite treninge,

- izrada i upravljanje projektima domaćih i međunarodnih institucija u oblasti unapređenja sistema za razvoj veština, individualni i preduzetnički razvoj, upravljanje znanjem, kao i drugim oblastima razvoja socijalno-ekonomske infrastrukture,

- pružanje konsultantskih usluga u različitim oblastima poslovanja,

- publikovanje priručnika, stručnih knjiga.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!