Svet građevinarstva-nekretnina

Predugovor, kapara, odustanica i depozitna kapara

Kada nakon svog truda i napora u toku prodaje ili traženja stana konačno dođete do pravog kupca ili željene nekretnine sledi najvažniji korak, odnosno REALIZACIJA.

Da bi do realizacije došlo neophodno je načiniti prvi korak. Najčešće, prvi korak jeste PREDUGOVOR.

Predugovor je vrsta ugovora, koji sadrži bitne elemente budućeg, glavnog Ugovora. Sadrži obaveze stranaka koje se moraju ispuniti do zaključenja Ugovora. Kao garanciju da će se elementi ugovora ispuniti u predviđenom roku mora postojati određeno sredstvo obezbeđenja. To sredstvo obezbeđenja najčešće je KAPARA 

Kapara predstavlja određeni iznos novca, koji kupac predaje prodavcu i predstavlja nameru (znak) da je će glavni Ugovor biti izvršen. Kapara, dakle, predstavlja sredstvo obezbeđenja izvršenja. Obično se daje u visini od 10 odsto od dogovorene kupoprodajne cene i njen iznos se obavezno navodi u Predugovoru. Najčešće ulazi u sastavni deo kupoprodajne cene.

Ona je vid psihološkog pritiska na ugovorne strane, jer se kod zaključivanja Ugovora o kupoprodaji kapara obično daje kao ODUSTANICA.

Odustanica je iznos novca, koji jedna strana daje drugoj kao sredstvo obezbeđenja ukoliko odluči da odustane od zaključenja Ugovora. U konkretnom primeru to bi značilo:

Ako odustane kupac – prodavac ima pravo da zadrži iznos koji je dat u vidu kapare.

Ako odustane prodavac – kupac ima pravo da traži udvojeni iznos kapare.

Slučajevi u kojima se kapara vraća kupcu u jednostrukom iznosu su:

-       Sporazumni raskid

-       Nemogućnost ispunjenja usled više sile

-       Ako su obe strane krive za neispunjenje ugovora

DEPOZITNA KAPARA

Depozitna kapara je određeni iznos novca, koji budući kupac ostavlja kao garanciju za kupovinu određene nekretnine. Depozitna kapara se obično koristi kada je stan koji je predmet prodaje pod hipotekom ili je potrebno da se reši neki drugi problem vezan za predmetnu nepokretnost u određenom roku. Njen iznos je obično manji od uobičajenih 10 odsto i ostaje u Agenciji dok se ne steknu neophodni uslovi za zaključenje pravnog posla.

Art Ključ Nekretnine

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!