Energetika

Predstavljen novi Nadzorni odbor EPS-a

Ministarka rudarstva i energetike i predstavnik Vlade Republike Srbije u Skupštini akcionara Elektroprivrede Srbije Dubravka Đedović predstavila je članove novog Nadzornog odbora EPS i poručila da imenovanjima vrhunskih profesionalaca iz Srbije i sveta u ovo telo otpočinje nova era u ovoj kompaniji, koja ima sve uslove da bude snažna, moderna, uspešna i lider u regionu.

„To je verujem, želja svih nas i želja svih građana naše zemlje i zaposlenih EPS-a. Moj posao i odgovornost, zajedno sa ljudima koji će činiti NO jeste da tu viziju sprovedemo u delo. To nije moguće ako nastavimo da radimo kao što se radilo prethodnih 30 godina,  i zato naš cilj nije bila reforma samo na papiru, već promena koja će se videti u većoj odgovornosti, depolitizaciji i rezultatima, koji su merilo za ceo moderni svet. Država, kao što je  Vlada Srbija više puta ponovila, ostaje vlasnik EPS i ona  je ta koja definiše šta želi od Elektroprivrede, ali i od ovog Nadzornog odbora koji preuzima jednim delom sprovođenje naše energetske strategije", rekla je Đedović na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

Ona je podsetila da je prilikom donošenja novog statuta EPS država rekla da će se baviti suštinom, a ne formom, da želi da poboljša način rada i uspostavi jasniju podelu odgovornosti, da će osloboditi upravljanje EPS-om političkog uticaja, i tražiti najbolje profesionalce iz Srbije i sveta.

Naša strateška odluka je da radimo sa Norveškom, stoga imamo troje od sedam članova koji nam dolaze iz njihovih energetskih sistema, podsetila je ministarka i dodala da je sagledan model funkcionisanja u Norveškoj, u kojoj su energetska preduzeća u državnom vlasništvu sa profesionalnim upravljanjem.

Oni su energetski giganti, isporučuju energiju iz obnovljivih izvora, ali i gas za dobar deo Evrope, rekla je Đedović.

Novi članovi Nadzornog odbora su Oluf Ulset, Vladan Živanović, Per Sanderud, Dejan Ostojić, Hilde Baken, Igor Petković i Miodrag Ranković.

Sada sam sigurna da je jasno da se stvari u EPS ozbiljno menjaju i da će ovo biti primer profesionalizacije menadžmenta u energetskom sektoru, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Ponosna sam na rezultat izbora članova NO i zahvalna im na tome što su prihvatili da budu deo transformacije EPS-a i nove ere Elektroprivrede koja sada počinje i koja će neminovno biti puna izazova, rekla je Đedović.

 

                                                      OLUF ULSET - Član Nadzornog odbora, Elektroprivreda Srbije a.d.

Oluf Ulset je magistar ekonomije sa Norveške škole ekonomije, bivši državni sekretar norveškog premijera i dugogodišnji izvršni direktor i član odbora kompanija i organizacija u energetskom sektoru Norveške. Jedan od ključnih ljudi transformacije načina na koji norveška Vlada uspešno upravlja državnim energetskim preduzećima.

Bio je generalni direktor Asocijacije energetske industrije Norveške (2011-2018.), što je  uključivalo i opsežan rad na nivou EU, sa nekoliko viših uloga u Evropskom udruženju elektroprivrede EURELECTRIC.

U bogatoj biografiji ističe se njegov petogodišnji rad na poziciji višeg potpredsednika kompanije Statkraft, energetskog giganta koji je u stoprocentnom vlasništvu države Norveške i najveći evropski proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora. Kao stručnjak za energetiku, ali i finansije tokom dosadašnje profesionalne karijere bio je i državni sekretar u norveškom Ministarstvu za naftu i energiju i obavljao  funkcije predsedavajućeg i člana Borda direktora u više kompanija. Od iskustva u finansijskom sektoru izdvaja se njegov rad na poziciji izvršnog potpredsednika za strategiju u  Storebrand ASA.

Priznati profesionalac u energetici, obnovljivoj energiji, strateškom planiranju i energetskoj politici, danas je konsultant za zelenu tranziciju i obnovljive izvore energije.

Oženjen je, ima troje dece i tečno govori engleski jezik.

 

                                                   VLADAN ŽIVANOVIĆ - Član Nadzornog odbora, Elektroprivreda Srbije a.d.

Vladan Živanović je inženjer elektrotehnike i regionalno priznati lider sa dokazanim iskustvom i reputacijom u strateškom rukovođenju velikim sistemima i razvoju rešenja usmerenih na klijenta, sa ciljem povećanja efikasnosti.

Poslednjih pet godina rukovodi beogradskom kancelarijom Euroneta, vodeće internacionalne kompanije u oblasti digitalnih sistema platnih transakcija.

Proveo je osam godina u Majkrosoftu, uključujući i poziciju direktora kancelarije u Beogradu. Ogrankom kompanije NCR u Beogradu je rukovodio od 2014. do 2018. godine i za to vreme uvećao broj zaposlenih sa 600 na više od 3000.

Celu svoju karijeru je posvetio izgradnji efikasnih i pouzdanih timova, razvijajući talente i ulažući u njih, uspostavljajući održivost poslovanja i kreirajući ambijent stalnog učenja i razvoja

Bio je član Odbora direktora Privredne komore Srbije, predsednik i  potpredsednik Američke privredne komore u nekoliko mandata, zatim član Srpske asocijacije menadžera i dobitnik nagrade menadžer godine 2015. godine.

Oženjen je, ima dvoje dece i tečno govori engleski jezik.

 

 

                                                  PER SANDERUD - Član Nadzornog odbora, Elektroprivreda Srbije a.d.

Per Sanderud je magistar ekonomije sa Univerziteta u Oslu. U Nadzorni odbor donosi skoro 30 godina iskustva rada na visokim pozicijama u više ministarstava Kraljevine Norveške. Bio je i predsednik Nadzornog organa EFTE (Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu) u Briselu, kao i član Borda direktora Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Londonu do 2022. godine.

Veliki deo profesionalne karijere posvetio je energetskom sektoru, naročito u oblasti hidro energije i obnovljivih izvora.

Bio je stalni sekretar u Ministarstvu trgovine i industrije Norveške, koje strateški upravlja državnim preduzećima (kao što su Statkraft, Jara, Hidro i druga).

Više od 7 godina bio je na čelu Direkcije za vodu i energiju, norveškog regulatora za energetiku.

Bio je i gostujući predavač na Stanford Univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Bio je član nekoliko uglednih Nadzornih odbora u Norveškoj, kao i u Vladinoj Komisiji za direktne investicije, Državnoj administraciji i za socijalnu politiku, kao i Odboru za oporezivanje proizvođača električne energije Norveške.

Oženjen je, ima troje dece. Osim maternjeg norveškog, tečno govori druge nordijske jezike i engleski, a ima osnovno znanje francuskog, nemačkog i španskog.

 

 

                                                           DEJAN OSTOJIĆ - Član Nadzornog odbora, Elektroprivreda Srbije a.d.

Dr Dejan Ostojić je doktor nauka, inženjer elektroenergetike, koji je najveći deo karijere bio vodeći specijalista za energetiku u Svetskoj banci u Vašingtonu.

Tokom svog 24-godišnjeg rada u Svetskoj banci, dr Ostojić bio je zadužen za strategiju razvoja i investicione projekte u energetskom sektoru u više od 20 zemalja Evrope i Azije.

Pre dolaska u Svetsku banku 1998. godine, dr Ostojić je bio partner i regionalni menadžer u kompaniji Harza Engineering Company, Čikago, SAD; Fulbrajtov stipendista i gostujući predavač na Univerzitetu Purdue, SAD, kao i docent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr Ostojić je dobio nekoliko nagrada za svoj profesionalni rad, uključujući nagradu predsednika Svetske banke, korporativnu nagradu Međunarodne finansijske korporacije i nagradu Fulbrajtove fondacije. Bio je govornik na brojnim međunarodnim skupovima i konferencijama, uključujući sastanak Generalne skupštine UN 2015. o utvrđivanju ciljeva održivog razvoja.

Oženjen je, ima dvoje dece, tečno govori engleski i ruski jezik i ima osnovno znanje francuskog i španskog.

 

 

                                                            HILDE BAKEN - Član Nadzornog odbora, Elektroprivreda Srbije a.d.

Hilde Baken ima dve diplome inženjera za naftu sa Norveškog Instituta Nauke i Tehnologije i sa Univerziteta Tehnologije u Delftu, Holandija. Takođe se specijalizovala i za Organizacionu psihologiju na Univerzitetu u Bergenu u Norveškoj.

Stručnjak za energetiku sa dvanaestogodišnjim iskustvom rada na visokim pozicijama norveške energetske kompanije Statkraft, operativno odgovorna za proizvodni portfolio od 200 elektrana čija je godišnja proizvodnja  60 TWh električne energije, širom Evrope, Južne Amerike i Azije, koji uključuje  hidro i energiju vetra,  prirodni gas i biomasu.

Ima široko iskustvo u poslovima u vezi sa energetikom, više od 20 godina u industriji električne energije i više od 10 godina u sektoru nafte i gasa, uključujući i projekte reinvestiranja u hidro i termo sektoru.

Takođe je, kao predsednik borda ili član borda direktora bila u brojnim kompanijama u Norveškoj i van nje u kojima je Statkraft imao udeo u vlasništvu, uključujući i 6 godina u međunarodnoj kompaniji za đubrivo Jara, koja je u delimičnom vlasništvu države Norveške.

Trenutno je član Borda Direktora start-ap kompanije u Norveškoj, koja se bavi hidro energijom.

Udata je, ima dvoje dece,  tečno govori engleski i služi se nemačkim i holandskim jezikom.

 

 

                                                          IGOR PETKOVIĆ - Član Nadzornog odbora, Elektroprivreda Srbije a.d.

Igor Petković je magistar ekonomskih nauka, Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je pre toga stekao i zvanje diplomiranog ekonomiste.

NJegova karijera do sada je bila obeležena najvišim rukovodećim pozicijama u domaćim i stranim bankama, prehrambenoj industriji i energetici.

U Unikredit  banci, jednoj od najvećih banaka u Republici Srbiji bio je izvršni direktor za privredu, uključujući velike klijente, kao i za projektno finansiranje. Tri godine je bio generalni direktor domaće kompanije Fruvita, a kasnije, kao generalni direktor Rafinerije nafte Beograd, za 4 godine je transformisao kompaniju u nezavisnu i konkurentnu organizaciju.

Rezultatski orijentisani profesionalac, fokusiran na unapređenje procesa i optimizaciju, a u Nadzorni odbor EPS-a donosi spoj ekspertize iz finansijskog sektora sa izazovima iz realnog i energetskog sektora.

Oženjen, otac troje dece, tečno govori engleski jezik.

 

 

                                                    MIODRAG RANKOVIĆ - Član Nadzornog odbora, Elektroprivreda Srbije a.d.

Miodrag Ranković je predstavnik Cindikata radnika EPSa u Nadzornom odboru i glavni poslovođa za pomoćnu mehanizaciju RB Kolubara.

Karijeru je posvetio Rudarskom basenu Kolubara, gde je poslednjih 40 godine zaposlen na različitim pozicijama – kao rukovaoc stanice, predradnik, poslovođa i nadzornik sistema.

Od 1995. godine je aktivan kao predsednik sindikata zaposlenih, a 17 godina je upravljao Sindikatom EPS Kolubara. Uspešno je realizovao pregovore o kolektivnim ugovorima na najvišem nivou unapređujući prava zaposlenih u skladu sa socio-ekonomskim promenama i razvojem privrednog okruženja.

Po struci je rudar.

Oženjen, otac dvoje dece.

 

 Foto: Emilija Jovanović

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!