Projekti

Poziv za finansiranje inovativnih rešenja za suzbijanje efekata pandemije COVID-19

U skladu sa novonastalom situacijom i merama Vlade Republike Srbije, Fond za inovacionu delatnost poziva mala i srednja preduzeća da predlože projekte za rešavanje problema i vezi sa zdravljem i dobrobiti stanovništva, a koji su izazvani pandemijom Covid-19 da se prijave za finansijsku podršku.

Podrška je namenjena mikro, malim i srednjim preduzećima registrovanim u Srbiji, a iznos podrške po pojedinačnom projektu iznosi do 6 miliona dinara. Na javni poziv mogu se prijaviti preduzeća sa već razvijenim prototipovima, proizvodima, uslugama i tehnologijama, a koji mogu biti skalirani u kratkom vremenskom periodu i postati dostupni za primenu. Ovaj poziv je namenjen rešavanju problema iz oblasti javnog zdravlja, komunikacije, detekcije i zaštite, socijalnih medija, lanaca snabdevanja, finansija i slično, dok razvoj lekova i vakcina nisu predmet ovog javnog poziva.

Javni poziv je kontinuirano otvoren i prijave će biti procenjene po njihovom prijemu.

Prijave se podnose putem e-maila na adresu: covid19-stop@inovacionifond.rs

Dodatne informacije o pozivu, kao i formular za prijavu, svi zainteresovani mogu naći na interent prezentaciji Fonda za inovacionu delatnost.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!