Finansijske usluge

Povodom Global Money Week-a Casa Forte organizovala niz edukativnih radionica

Konsultantska kuća Casa Forte je i ove godine bila partner OECDa za organizaciju Global Money Week-a za Srbiju i region. Global Money Week (GMW) je program koji ima za cilj finasijsko opismenjavanje mladih i tradicionalno je održan u poslednjoj radnoj nedelji marta, pod sloganom "Plan your money, plant your future" sa posebnim fokusom na održivost.

Casa forte tim je organizovao interaktivne radionice na:

- Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija, Valjevo

- Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu

- Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu

- Poslovnom fakultetu Singidunum, Univerzitet Singidunum Beograd

- Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Pored finansijskih pokazatelja i standardnih KPI (key performance indicators) pomoću kojih se prati finansijski i operativni učinak u preduzeću na relaciji planirano//realizovano, predavači Veljko Davidović i Biljana Lazarević su kroz case study upoznali studente sa SPT (sustainable performance targets) koji prate ostvarenje ciljeva održivog poslovanja i nefinansijskim pokazateljima.

 

Ekonomski fakultet u Kragujevcu na čelu sa dekanom Milonom Jakšić i Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum na čelu sa dekanom Lidijom Barjaktarović su preuzeli poklon sadnice od Casa Forte i organizovali sađenje u okviru fakulteta, a na ostalim fakultetima studenti učesnici, interaktivnih radionica su dobili po 2 sadnice, biljke i e-book konsultantske firme "Korak ispred - priručnik za razvoj malih i srednjih preduzeća".

 

Na Poslovnom fakultetu Singidunum, Fakultetu organizacionih nauka i Ekonomskom fakultetu Beograd timu predavača se pridružio i Luka Antić. On je stručnu praksu tokom studentskih dana obavljao u Casa Forte, sada je CMO Military Shopa i na prezentaciji je  podelio praktične savete iz e commerce poslovanja u duhu planiranja, uštede, zelene agende i slogana GMW-a.

Odziv studenata na svim fakultetima je bio zapažen, a učešće u diskusiji inspiracija za predavače da se i u narednim godinama posvete organizaciji Global Money Week-a, podizanju svesti o značaju finansijske pismenosti, finansijske inkluzije i rezilijentnosti.

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!