Razvoj

Povećanje profita kroz smanjenje troškova

Postoje samo dva načina za povećanje profita jedne organizacije: ili da se poveća prodajna cena proizvoda ili da se smanje troškovi po jedinici proizvoda.

Oba načina su dobra i dovode do sticanja profita. Ipak, zbog konkurentne situacije na tržištu i slabe kupovne moći, povećanje cene može rezultirati padom prodaje i gubitkom tržišta. Povećanje prodajne cene je prihvatljivo u slučajevima kada proizvod ima monopol i sigurno tržište.

Dakle, redukcija, odnosno, optimizacija troškova je jedini mogući način da se organizacija izbori sa tržišnom privredom, da to bude realno, dugoročno i održivo. Redukcija troškova ne bi trebalo da bude rezultat privremenog smanjenja troškova sirovina, a svakako ne bi smela biti na uštrb  kvaliteta proizvoda. MSP mogu biti u iskušenju da sporadično i ne sistematski smanjuju svoje troškove. To može naškoditi poslovanju, jer se MSP odriču najpre troškova za investicije, marketing ili ljudske resurse.

Povećanje profita, kroz smanjenje i rezanje troškova, mora biti zasnovano na organizovanom, planiranom konceptu. Rezanje troškova nije jednostavno smanjenje nekih ili svih troškova neplanski i nemetodički. Vlasnik/ menadžer mora da razume odnos troškova sa prodajom, zalihama, troškovima prodatih roba, bruto profitom i neto profitom .

Smanjenje troškova ne znači samo redukciju specifičnih troškova. Profit je mnogo manji i u opasnosti ako prodaja i kontrola troškova ne idu ruku pod ruku. Veliki obim prodaje ne znači obavezno i veliki profit. Velika i povećana prodaja često stvara privid blagostanja, dok su prikriveni troškovi iza te slike preveliki i izjedaju profit.

Cilj vašeg napretka i prosperiteta treba da bude rast uz kontrolisane troškove, a to podrazumeva  poznavanja troškova. Razumevanje vrednosti svake stavke troškova proističe iz iskustva i analize evidentiranih troškova. Adekvatno evidentiranje govori o tome šta se desilo, a analiza evidencije pomaže u preciziranju realnih budućih ciljeva i dostizanju većeg profita.

Ponekad nije moguće smanjiti troškove, ali je moguće dobiti veću vrednost za isti trošak i tako povećati profit. Na primer, ako povećate prodaju i zadržite isti nivo troškova, smanjili ste troškove kao procenat od prodaje. S druge strane, ako obim prodaje ostaje isti, profit se može povećati smanjenjem specifičnih stavki troškova. Cilj je da se postigne smanjenje specifičnih troškova i poveća produktivnost u isto vreme.

Izvori informacija za lociranje troškova, koji se mogu smanjiti mogu biti:

-          bilansi uspeha za minimum 3 zadnje godine,

-          kvartalni/mesečni  bilansi uspeha,

-          informacije iz knjigovodstvenog softvera.

Ove informacije omogućavaju lociranje varijansi troškova na tri načina: (1) poređenjem između godina,(2) poređenjem aktuelnih i planiranih troškova i (3) poređenjem sa troškovima u grani industrije .

Kada se locira oblast kritičnih troškova, sledeći korak je njihovo smanjivanje i time povećanje profita. Ključ efikasnosti vaše akcije za smanjenje troškova je vrednovanje  različitih troškova. Dokle god znate vrednost svojih rashoda, možete praviti svoje poslovanje,  tako što pravite mala poboljšanja u troškovima. Držite otvorene oči i otvoren um. Bolje je uraditi analizu jednom mesečno nego čekati nekoliko meseci, pa tek onda detaljnu studiju. 

Mala i srednja preduzeća treba da kontinuirano obrate pažnju na strateško upravljanje i    kontrolu troškova. Inteligentno upravljanje troškovima omogućava malim i srednjim preduzećima da sačuvaju  dugoročnu  održivost  svojih biznisa uz povećanje produktivnosti, performansi  i finansijskog  zdravlja. 

Zamislite šta bi sve mogli sa hiljadama dinara koje bi vam se pojavile u redovnom poslovanju. Da li ćete taj iznos ostvariti zavisi u velikoj meri od vašeg načina upravljanja troškovima, jer uštede dovode i do povećanja gotovine.

Na primer: Ako poslujete sa cash flow maržom od 10 odsto (Caš-flow marža=odnos između priliva gotovog novca iz operativnih aktivnosti sa neto prodajom ), onda svaki dinar uštede je zapravo isto kao 10 dinara prihoda. Drugim rečima, ako identifikujete 10.000 dinara uštede tokom analize troškova, to predstavlja ekvivalent od 100.000 dinara povećane prodaje.

Da li je lakše uštedeti 10.000 dinara ili povećati prodaju za 100.000 dinara?

Mislim da je odgovor nedvosmislen i da je zato neophodno da što pre krenete u redukciju  vaših troškova poslovanja. Shodno tome, budite proaktivni, ali nikako  nemojte samo redukovati  troškove već optimizujete svoje troškove, odnosno smanjite troškove koji neće uticati na vaš dalji razvoj.

 

Gordana Matović, MSc/CMC/Forenzički računovođa

 

 

 

 

GM Konsaltinghttp://www.gmkonsalting.com/

GM Konsalting doo je osnovan  2001. godine, sa misijom da pomogne malim i srednjim preduzećima da povećaju konkurentnost i profitabilnost svog poslovanja i ubrzaju rast i razvoj.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!