Finansijske usluge

Potvrđeno šest izjava o zainteresovanosti za “Komercijalnu banku”

U Ministarstvu finansija je održana sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje postupka prodaje akcija u vlasništvu Srbije u “Komercijalnoj banci” a.d. Beograd, a nakon razmatranja svih pristiglih ponuda, utvrđeno je da je šest izjava o zainteresovanosti dostavljeno blagovremeno i da sadrže svu dokumentaciju predviđenu javnim pozivom.

Saglasno javnom pozivu za dostavljanje izjava o zainteresovanosti, koji je objavljen dana 31. maja, na prodaju se nude akcije “Komercijalne banke” a.d. Beograd koje predstavljaju ne manje od 50,1 odsto ukupnog broja običnih akcija izdatih od banke, sa mogućnošću sticanja najviše 13.997.686 akcija, saopštilo je Ministarstvo finansija.

To čini ukupno najviše 83,23 odsto ukupnog broja izdatih običnih akcija.

Izjavom o zainteresovanosti, učesnici na tenderu su imali zadatak da dokažu da se bave bankarskom delatnošću u poslednje tri godine i da je vrednost ukupne aktive koja se odnosi na bankarsku delatnost veća od milijardu evra na kraju 2018. godine (ako nije primenljivo, onda na kraju 2017. godine), ili da su prikupila sredstva u iznosu od najmanje 500 miliona evra u poslednjih 10 godina.

Takođe, mogli su da dokažu i da upravljaju imovinom vrednom najmanje milijardu evra na kraju 2018. godine (ako nije primenljivo, onda na kraju 2017. godine), ili da su investitor poslednjih 10 godina kroz minimalno učešće u kapitalu od 20 odsto u najmanje jednoj bankarskoj grupi, čija je aktiva iznosila preko milijardu evra, u najmanje jednoj od datih godina investicionog perioda.

Saglasno Uredbi o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije, učesnici koji ispunjavaju kvalifikacione kriterijume definisane u javnom pozivu će biti informisani pisanim putem i biće pozvani da uzmu učešće u daljem toku tenderskog postupka, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Uredbom je predviđeno da Ministarstvo finansija, nakon prijema izjava o zainteresovanosti, između ostalog donosi i odluku o vrsti tenderskog postupka.

Nakon donošenja ove odluke, zainteresovana lica koja su podnela blagovremene i potpune izjave o zainteresovanosti biće obaveštena o daljem toku postupka u skladu sa Uredbom, navedeno je u saopštenju.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!