Društvo

Postavljena mobilna merna stanica u Pirotu

Ministarstvo zaštite životne sredine je uz brzu reakciju Agencije za zaštitu životne sredine, u ranim jutarnjim časovima postavilo mobilnu automatsku mernu stanicu u Pirotu. Pored koncentracija amonijaka, mobilna stanica prati i koncentracije ugljen monoksida, azotnih oksida, sumpor dioksida, suspendovanih čestica kao i aromatičnih ugljovodonika (benzen, toluen, ksilen), saopšteno je iz ministarstva.

“Prema prvim podacima u periodu od 21 čas do danas do 6 časova nije bilo prekoračenja satnih graničnih vrednosti SO2. Satne koncentracije amonijaka su se kretale od 8 µg/m3 do 17 µg/m3, što je u dozvoljenim granicama jer je maksimalna dozvoljena koncentracija amonijaka za tri sata 200 µg/m3. Satne koncentracije RM10 kretale su se od 115 µg/m3 do 145 µg/m3 u periodu od 21 čas do 4 časa, da bi  bi u 06:00 sati koncentracije imala trend pada na 39 µg/m3. Satne koncentracije RM2.5 kretale su se od 110 µg/m3 do 138 µg/m3 u periodu od 21 čas do 04 časa. Poslednja merenja u 06 sati pokazala su trend pada i iznosile su 38 µg/m32”, navodi se u saopštenju.

Podaci sa automatske merne stanice u Pirotu su dostupni putem linka http://pirot.kosava.net/ u realnom vremenu.

“Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine su 26. decembra 2022. godine, u prisustvu vodnog inspektora, izvršili vanredno uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta vode reke Nišave, nakon akcidenta nastalog prevrtanjem cisterne sa amonijakom na teritoriji opštine Pirot (potez Pirot-Staničenje).  Tokom uzorkovanja nije uočena promena boje i mirisa vode, niti su uočene vidljive otpadne materije. Na osnovu dosadašnjih rezultata analiza uzoraka vode, dobijene vrednosti opštih fizičko hemijskih parametara (pH vrednost, elektroprovodljivost, rastvoreni kiseonik, procenat zasićenja vode kiseonikom, hemijska potrošnja kiseonika, nitriti, nitrati, ortofosfati, hloridi i sulfati) odgovarale su propisanim graničnim vrednostima za I i II klasu kvaliteta površinskih voda.

Izmerena vrednost amonijačnog azota je u jednom uzorku odgovarala II klasi kvaliteta površinskih voda, dok je u drugom neznatno prelazila propisanu graničnu vrednost za II klasu kvaliteta, odnosno odgovarala je III klasi kvaliteta površinskih voda. Tokom dana uradiće se analize i na ukupni azot, ukupni organski ugljenik i ukupni fosfor. Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine će i tokom današnjeg dana izvršiti uzorkovanje vode iz reke Nišave”, navodi se u saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine.

“Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić u cilju smanjivanja gužvi koje nastaju zbog zatvaranja auto puta Niš - Dimitrovgrad, kod Pirota, zbog curenja amonijaka iz cisterne koja je isklizala iz šina, naložio je Javnom preduzeću "Putevi Srbije"  da se izvrši  preusmeranje kamionskog sabraćaja. Saobraćaj je, iz smera od Niša ka Pirotu, na petlji Malča, preusmeren ka Zaječaru, na državni put IB 35 i Vršku Čuku, na državni put IB 36.

Iz pravca Dimitrovgrada ka Nišu, saobraćaj je kod Pirota preusmeren državni put IB 39 Pirot- Babušnica - Vlasotince, gde će se vozila uključivati na autoput u smeru ka Beogradu i smeru ka Preševu. Preusmeravanje kamionskog saobraćaja biće na snazi do normalizacije saobraćaja na auto putu Niš - Dimitrovgrad kod Pirota2”, navodi se u saopštenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!