Finansijske usluge

Poslovni rezultati “Intesa Sanpaolo” pokazuju visoku likvidnost

Upravni odbor “Intesa Sanpaolo”, međunarodne bankarske grupe u okviru koje posluje “Banca Intesa”, odobrio je konsolidovani prelazni izveštaj zaključno sa 30. septembrom 2019. godine.

Rezultati za prvih devet meseci 2019. pokazuju da je Grupa na dobrom putu da ostvari svoje ciljeve i naglašavaju njenu trajnu podršku državi, uključujući i opredeljenje da postane primer održivosti i društvene i kulturne korporativne odgovornosti.

Rezultati odražavaju održivu profitabilnost Grupe koja je zasnovana na snažnoj kapitalnoj bazi i visokoj likvidnosti, kao i otpornom i dobro diversifikovanom poslovnom modelu.

• Snažna neto dobit:

    o   1.044 miliona evra u trećem kvartalu 2019. u poređenju sa 1.261 miliona evra u drugom kvartalu 2019.

    o   3.310 miliona u prvih devet meseci 2019. u poređenju sa 3.012 miliona u prvih devet meseci 2018.

• Bruto dobit porasla je za 8% u odnosu na prvih 9 meseci 2018.

• Operativna marža porasla je 0,9% u odnosu na prvih 9 meseci 2018.

• Operativni troškovi smanjeni su za 2,5% u odnosu na prvih 9 meseci 2018.

• Poboljašnje kvaliteta kredita:

   o   Smanjenje bruto nenaplativih kredita, postignuto bez dodatnih troškova za akcionare.

     - Smanjenje bruto iznosa nenaplativih kredita od oko 20 milijardi evra od decembra 2017. i od oko 33 milijarde evra od septembra 2015. (odnosno, oko 7 milijardi evra i oko 19 milijardi evra, respektivno, ako se izuzme prodaja Intrumu koja je završena u četvrtom kvartalu 2018. i ugovor o prodaji potpisan sa kompanijom Prelios u trećem kvartalu 2019.).

     - Smanjenje stanja nenaplativih kredita za 13,3% bruto i 13,9% neto u odnosu na kraj 2018.; odnos nenaplativih kredita prema ukupnim kreditima od 7,6% bruto i 3,6% neto.

   o   Rashodi obezvređenja kredita smanjeni su za 17,7% u odnosu na prvih devet meseci 2018.

   o   Anualizovan trošak rizika u prvih 9 meseci 2019. smanjen je na 47 baznih poena.

• Solidan osnovni kapital, daleko iznad regulatornih zahteva:

   o   Racio pokazatelj kapitala CET1 na datum 30. septembar 2019. nakon što se odbije 2.648 miliona evra u dividendama obračunatim u prvih 9 meseci 2019. na nivou od:

     -  14,2% pro-forma „fully loaded“ (1) (2).

     -  14% „phased-in“ (**).

   o   Racio pokazatelj CET1 u EBA/ECB stres testu iz 2018. godine:

    -  9,7% „fully loaded“ u skladu sa nepovoljnim scenariom za 2020, 10,3% ako se uzmu u obzir povećanja kapitala za plan podsticaja i konverzija udela u štednji, što je finalizovano u 3. kvartalu 2018. i 11,4% ako se računa na pro-forma osnovi (***).

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!