Poslovni događaji | Softver

Seminar "Microsoft Project Professional 2013 - alat za upravljanje projektima" od 21. do 23. juna

Obuka je namenjena sadašnjim i budućim rukovodiocima projekata, menadžmentu privatnih i javnih kompanija kao i malih i srednjih preduzeća, profesionalcima koji žele da napreduju u svojoj karijeri, konsultantima za menadžment i svima onima koji žele da prošire svoje poslovne vidike i otkriju nove mogućnosti, bez obzira iz koje poslovne oblasti dolaze.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!