Poslovni događaji | Ljudski resursi

HR izazovi u IT industriji - regrutacija, selekcija i retencija IT kadrova

Na specifičnom i veoma progresivnom tržištu kao što je IT, ustaljeni pristupi i HR alati nemaju nikakve šanse.

Konferencija Lead.art 2018

Konferencija Lead.art 2018 ima za cilj da okupi direktore, rukovodioce, vlasnike kompanijakao i HR-ove koji se bave njihovim razvojem, da zajedno sa kolegama iz struke diskutuju o izazovima koji im se javljaju u poslovanju i dobiju neka od gotovih rešenja za njih.

Konferenciju za građenje kulture rukovođenja "Lead.art 2018"

Dobrodošli na konferenciju za građenje kulture rukovođenja Lead.art 2018!

Upravljanje karijerom - 05.12.2017.

Cilj kursa “Veštine upravljanja karijerom“ je osposobljavanje za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržište rada, kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju

Međusobno rukovođenje - 04.12.2017.

H.art Development Center vas poziva da se prijavite na jednodnevni trening „Međusobno rukovođenje“na srpskom jeziku. Radionica će se održati 04. decembar 2017. godine, u prostorijama H.art-a na adresi Marka Nikolića 11, Zemun u Beogradu, od 9-17h.

Efikasni sastanci i delegiranje radnih zadataka - 01.11.2017.

Kako održati efikasan sastanak na kojem će biti donesene odluke koje će se sprovoditi? Kako se nositi sa svim preprekama u toku sastanka?

Upravljanje timom - 14. septembar 2017.

Sigurno znate da uspeh tima zavisi od veštine lidera da prepozna i iskoristi potencijale svojih zaposlenih dodeljujući im radne zadatke u odnosu na njihove sposobnosti i karakteristike utiču na njihovu motivaciju da posao bude kvalitetnije i brže urađen.

Situaciono rukovođenje II 22 i 23.08.2017

Situaciono rukovođenje je najsveobuhvatniji savremeni praktični metod za efikasno upravljanje i razvijanje ljudi na svetu, koji omogućava razvoj organizacione kulture fokusirane na visoko postignuće i učinak. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!