Advokatska kancelarija se bavi zastupanjem domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima u građanskim predmetima, privrednim sporovima i odbranama u krivičnim postupcima.Uža specijalnost advokatske kancelarije je zastupanje domacih i stranih privrednih subjekata u postupcima naplate potraživanja i zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima naknade stete proizašle iz saobraćajnih nezgoda i povreda na radu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!