Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima nudi progresivan, inovativan pristup i strategiju poslovanja našim klijentima, kako bismo na najefikasniji način pomogli u realizaciji njihovih ciljeva.

Kontinuitet rada Zajedničke advokatske kancelarije Aleksić sa saradnicima započinje od 1976. godine, kada se Nikola J. Novaković, advokat u Novom Sadu, pridružio advokatskoj radnoj zajednici “Zakonitost” u Novom Sadu.

Na današnji dan naša advokatska kancelarija broji preko 150 zaposlenih lica angažovanih u radu na predmetima naših stranaka, uključujući i dva doktora pravnih nauka, čime uspevamo da zastupamo i efikasno zaštitimo interese naših stranaka na celokupnoj teritoriji Republike Srbije.

U dosadašnjoj praksi, najbolje reference našeg rada su naše iskustvo i rezultati, kao i zadovoljni klijenti.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!