Rad Poslovnog udruženja, utemeljen na principima struke, profesionalizma i sveobuhvatnosti, a lišen svakog voluntarizma, liderstva, parcijalnih interesa i političkih aspiracija, prvenstveno je usmeren ka:

- unapređenju poslovanja i privređivanja svih svojih članova,
- saradnji sa nadležnim državnim organima, organizacijama i komorskim i drugim udruženjima i asocijacijama,
- potpunom i efikasnom iskorišćavanju potencijala svojih članova,
- poslovnom informisanju,
- edukaciji,
- savetodavnoj funkciji, i
- stručnoj zaštiti interesa svojih članova.

Javnost u radu, otvorenost i jednakost svih članova, bez obzira na njihovu veličinu, organizacioni oblik, poslovnu snagu i položaj, proklamovani su kao osnovni principi delovanja.

Poslovno udruzenje je član Grupacije za špediciju i saobraćajne agente Privredne komore Srbije i Nacionalnog SECIPRO Komiteta i svih njegovih ekspertskih grupa.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!