KRESTON MDM je društvo za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting osnovano 2005. godine kao MDM Revizija sa ciljem da koristeći svoje resurse gradi dinamičan poslovni odnos sa klijentima i pruža usluge najvišeg kvaliteta. Kompaniju čini tim visoko profesionalnih i odgovornih stručnjaka, sa bogatim višegodišnjim iskustvom u relevantnim oblastima. Od februara 2015. godine MDM Revizija je, nakon dugotrajne selekcije i procesa provere kvaliteta pruženih usluga, postala ekskluzivni član za Srbiju KRESTON International. Osnovni cilj kompanije je rešavanje realnih problema iz oblasti finansija i računovodstva, te pružanje najboljih praktičnih rešenja od strane visokostručnog kadra, sa dugogodišnjim iskustvom i znanjem.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!