Ljudski resursi

Poslodavci i nezaposleni- status quo Fluktuacija radne snage-status quo ante

Nedavna istraživanja agencije Smart Plus Reaserch i Kupujem Prodajem pokazuju da u Srbiji nezaposlenost nikada nije bila manja.

Od ukupnog broja anketiranih, uzorka od 1,000 reprezentativnih učesnika po polu, godinama i geografiji 53.2% je stalno zaposleno, 26.4% su penzioneri, 7.3% studenati, honorarno je zaposleno 6.1%, 1.8% čine domaćini/domaćica, a samo 3.8% su nezaposleni koji traže posao, 1.4% je nezaposleno, ali ne traži posao.

Sa poteškoćama u pronalasku kadrova sučava se sve veći broj poslodovaca, ne samo gledano po brojnosti prijava, već i kompententnosti kandidata. Neki od najčešćih problema sa kojima se firme susreću su manjak znanja i iskustva, nerealna slika koju kandidati imaju o sebi, nerealni zahtevi i očekivanja od poslodavaca.

Kada je u pitanju kvalitet prijava, polovina kompanija od 317 obuhvaćenih istraživanjem "Oceni put do posla" sajta Poslovi Infostud sprovedenog tokom maja i juna 2022 godine, ocenjuje da je 15% prijava zadovoljavajuće, dok samo 13% kandidata ispunjava zahteve koji su navedeni u konkursu. Često se stiče utisak da kandidati sa nedovoljno detaljnosti čitaju oglase i prijavljuju se nasumice.

Sa sličnom situacijom srela se kompanija World Transport Overseas sa oglasom za pozicije: Sales director, Finance manager, Controllor, Menadžer Air transporta, Izvršilac multimodalnog transporta. Otvorene pozicije se smatraju atraktivnim za senior menadžere i studente Saobraćajnog falulteta, ali su i odziv i kvalitet prijava ispod očekivanog.

Za zainteresovane kandidate više informacija na linku: https:///2022/07/11/zaposljavamo-otvorene-pozicije-kod-naseg-klijenta/
Na drugoj strani,  kandidati su nezadovoljni poslodavcima zbog zahteva za ostvarenjem performansi, nejasnog plana karijernog razvoja i rasta zarada, ali i zbog izostanka povratne informacije nakon intervjua.

Nameće se zaključak da koliko god bila niska stopa nezaposlenosti, fluktuacija radne snage je značajna i uvek će biti kandidata koji traže posao i poslodavaca koji ne mogu naći adekvatna kadrovska rešenja.

Biljana Lazarević, Senior Consultant Casa Forte

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!