Najava

Posetite seminar "Korporativno upravljanje"

Seminar pod nazivom "Korporativno upravljanje" koji organizuje "SEVOI", održaće se 11. maja od 10 do 15 časova u Privrednoj komori Srbije.

Cilj je seminara je ojačavanje položaja Rukovodioca javnih preduzeća edukacijom u cilju povećanja stručnosti, uključenosti i odgovornosti.

Uspešno rukovođenje organizacijom treba da bude uokvireno dugoročnom orijentacijom organizacije na stvaranje vrednosti za sve svoje korisnike. Rukovodioci javnih preduzeća imaju glavnu ulogu u korporativnom upravljanju sa zadatkom razumnog i nepristrasnog usklađivanja interesa i rešavanja konfliktnih situacija koje mogu da ugroze prosperitet organizacije. 

Misija seminara je edukacija Rukovodioca sa ciljem uspostavljanja efikasnijih komunikacionih kanala u izgradnji mehanizama koji će realizovati usaglašene dugoročne ciljeve i oblikovati jasne strategije. Seminar je namenjen sadašnjim i budućim Rukovodiocima javnog sektora. 

PROGRAM SEMINARA :

Program seminara se sastoji od modula koji pokrivaju osnove korporativnog upravljanja:

- Proces i mehanizmi korporativnog upravljanja
- Makroekonomsko okruženje korporativnog upravljanja
- EU-regulativa i nacionalni kontekst korporativnog upravljanja
- Uloga i upravljanje javnih preduzećem (organizacijom)
- Analiza finansijskih izveštaja
- Korporativno izveštavanje
- Revizija i interna kontrola
- Poslovna forenzika i problematika korporativnog upravljanja
- Menadžersko nagrađivanje
- Upravljanje rizicima i korporativno upravljanje
- Društveno odgovorno poslovanje
- Vodstvo u upravljačkim strukturama

Predavač:

Dr Krpan Željko, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, i Izvršni direktor Evropske organizacije za finansijsko upravljanje i kontrolu. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). 

Učesnici seminara dobijaju uverenje o stručnom usavršavanju.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!