Poresko savetovanje

Poreska pitanja zahtevaju mišljenja stručnjaka

Poreski zakoni vrlo često podležu izmenama i amandmanima te su usled toga lako promenljivi.

Izmene poreskih zakona zahtevaju nadgledanje poreske situacije tokom cele godine. Stalni izazovi u ovoj sferi na globalnom nivou, kao i transformacija poreskog odeljenja, samo su neke od problematika za koje je najbolje konsultovati stručnjake koji mogu pružiti najadekvatnija rešenja i dati relevantne odgovore na sve nedoumice i pitanja.

Razumevanje složenosti poreskog sistema zahteva držanje koraka sa regulativama koje u velikoj meri utiču na poslovanje. Imajući to u vidu, neophodan je koordinirani pristup kompleksnim poreskim pitanjima.

Internacionalno poresko struktuiranje, porez na dobit, PDV, samo su neka od poreskih pitanja koja zahtevaju iskustvo u rešavanju ovakvih situacija i razumevanje svih aspekata međunarodnog oporezivanja i struktuiranja poslovanja.

Spektar poslovnih poreskih usluga koje revizorske kuće obuhvataju relevantan je za sve vrste privrednih društava, od poreskog planiranja, do poreske saglasnosti, upravljanja rizikom, i konsaltinga o upravljanju poreskim obavezama.

Jelena Mihić Munjić, direktorka revizorske kuće Kreston MDM koja je od 2015. godine ekskluzivni član za Srbiju KRESTON International, navodi da njihov core business čine upravo revizija i poresko savetovanje, dok su im ciljna grupa preduzeća kojima je kvalitetna i pravovremena usluga primarna.

„Glavni cilj nam je da sa timom ljudi, u saradnji sa klijentima,  a uz poslovne veštine i iskustvo koje posedujemo, omogućimo smanjenje poslovnih rizika i pomognemo u prilagođavanju promenljivim uslovima poslovanja“, ističe ona.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!