Razvoj

Pokretanje poslovnog poduhvata

Preduzetništvo je centralni faktor privrednog rasta, jer uvodi na tržište nove proizvode i usluge, otvara nove destinacije za komercijalizaciju tehnologija i inovacija, ali pre svega, kreira nove firme nove vrednosti u privredi. Preduzetnici su agresivniji i radikalniji u pristupu stvaranja ekonomske vrednosti zbog pojačanog konkurentskog pritiska, diverzifikacije znanja, koje je osnov prosperiteta privrede.

Uloga tehnoloških promena, inženjerskih mogućnosti, kombinovanje sa postojećim, utiču na efikasnije rešavanje problema poslovanja i strategije firmi, tržišnih istraživanja oko impementacije ovih tehnoloških i organizacionih unapređenja, u povezivanju pojedinaca sa organizacijama, te utiču na međuzavisnost tržišta i tehničkih mogućnosti.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Iteccionhttps://iteccion.rs

Naša vizija je razvoj proizvoda i IT usluga na osnovama dugoročnih predviđanja potreba tržišta, sopstvenih ideja i tehnoloških rešenja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!