Svet građevinarstva-nekretnina

Počinje izgradnja moderne piste na aerodromu “Rosulje” u Kruševcu

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović simbolično je označio početak radova na izgradnji poletno-sletne staze, signalizacije, rulnih staza i pratećih objekata na aerodromu Rosulje u Kruševcu. Novi aerodrom imaće dve poletno-sletne staze dužine 1.300 i 800 metara, i biće moguć prihvat aviona raspona krila od 12 do 24 metra.

“Izgradnjom aerodroma “Rosulje” i izmeštanjem sa postojeće lokacije rešavamo pitanje aerodroma u blizini Kruševca, dok je sa druge strane veća vrednost za Kruševac i ceo ovaj region to što uklanjanjem starog aerodroma oslobađamo vrlo atraktivno zemljište u industrijskoj zoni za dolazak novih kompanija”, izjavio je ministar Momirović. Prema njegovim rečima, lokacija starog aerodrome nije bila povoljna za razvoj industrijske zone u Kruševcu.

“Sada dobijamo dodatno zemljište za izgradnju novih fabrika, dok ćemo izgradnjom novog aerodroma “Rosulje” omogućiti brži pristup domaćim i stranim investitorima njihovim kompanijama koje su otvorili u rasinskoj regiji. Projekat razvoja ovog aerodroma, kao i drugih aerodroma širom Srbije, pokazuje ispravnost politike Vlade Republike Srbije da se posebna pažnja posveti ulaganju u manje aerodorome koji će omogućiti ubrzani razvoj avio-saobraćaja u našoj zemlji”, rekao je ministar Momirović.

Govoreći o Moravskom koridoru, minister je naglasio: „Radovi na Moravskom koridoru se odvijaju odličnom dinamikom. Eksproprijacija zemljišta je u toku i teče bez zastoja duž cele trase. Na sektorima 1 i 3 procenat eksproprijacije je 100%, dok je na sektoru 2 ekspropisano 90% zemljišta”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!