Propisi

Počeo pilot projekat olakšanog povraćaja PDV putnicima

Realizacija pilot projekta pod nazivom ''Unapređenje digitalizovanog sistema povraćaja PDV putnicima'' počela je Aerodromu "Nikola Tesla", a od početka naredne godine očekuje se primena tog digitalizovanog sistema u većem obimu. Navedeni sistem će putnicima znatno olakšati proceduru povraćaja PDV.

Putnici kojima je obrazac za povraćaj PDV popunio operator kojeg je prodavac ovlastio za to,  moći će da obave elektronsku proceduru povraćaja PDV za robu koju iznose u inostranstvo.

Paralelno će i dalje biti u opticaju papirni obrasci za povraćaj PDV puticima, koje će popunjavati prodavci koji nemaju zaključene ugovore sa operatorima.

Trenutno su na Aerodromu "Nikola Tesla" postavljena dva kioska za validaciju ličnih dokumenata kompanije Global Blue.

Kada putnik očita pasoš na validacionom kiosku, digitalnim putem će se proveriti podudarnost podataka iz ličnog dokumenta sa računima iz obavljenih kupovina i popuniti obrazac za povraćaj PDV.

Carinski službenici će kao i do sada proveravati ispunjenost uslova za povraćaj PDV, pri čemu će detaljan pregled sprovoditi samo ukoliko za to postoji indikacija prema parametrima analize rizika, a ukoliko detaljan pregled nije potreban, odobravaće obrazac za povraćaj PDV u elektronskoj formi.

Putnik će potom sam odlučivati da li želi da mu novac od PDV bude uplaćen na karticu ili da mu u tranzitnoj zoni bude isplaćen u gotovini.  

Reč je o potpuno digitalizovanom sistemu koji funkcioniše zahvaljujući dobroj povezanosti Poreske uprave, Uprave carina i maloprodajnih objekata koji se uključuju u ovaj sistem da bi se povraćaj PDV maksimalno ubrzao.

Prioritet svih državnih organa Republike Srbije je da se promet olakša i ubrza, a zemlja učini još atraktivnijom za strane turiste kojih je iz godine u godinu sve više, pa digitalizovani povraćaj PDV, predstavlja značajan korak ka tom cilju. 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!