Projekti

POČELO TAKMIČENJE ZA DEVOJČICE „UHVATI IDEJU“

Povodom obeležavanja međunarodnog Dana devojčica u IKT-u, otvoren je konkurs za takmičenje učenica završnih razreda osnovnih škola.

Povodom međunarodnog Dana devojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, koji Udruženje poslovnih žena Srbije obeležava već trinaest godina zaredom,  osmi put se organizuje takmičenje za devojčice 7. i 8. razreda osnovnih škola pod nazivom „UHVATI IDEJU“, ove godine uz podršku kompanije A1 Srbija. Konkurs je otvoren do 19. aprila, a video radovi se mogu slati na mejl dan-devojcica@poslovnezene.org.rs.

Teme ovogodišnjeg konkursa su: Digitalne veštine u svakodnevnom životu; Preduzetništvo – moj izbor za budućnost?; Jednake smo i ne plašimo se da to pokažemo; Dovoljno struje za sve – to je i moja briga / štednja struje i energetska efikasnost; Čuvajmo prirodu, ona će to znati da nam vrati. Takmičenje se organizuje sa ciljem da podstakne preduzetničko razmišljanje kod devojčica, a precizne informacije o propozicijama takmičenja i obrazac za prijavu devojčice mogu preuzeti sa sajta Udruženja poslovnih žena Srbije http://www.poslovnezene.org.rs/

Najbolji radovi biće proglašeni na sam Dan devojčica u IKT sektoru 27. aprila na završnoj svečanosti.

Još jedna od važnih aktivnosti u okviru manifestacije je poseta devojčica kompanijama i susreti sa uspešnim poslovnim ženama, koje devojčicama mogu poslužiti kao dobar uzor. Ove godine će posete biti održane oflajn, s tim da ostaje mogućnost da se u dogovoru škole i kompanije susreti organizuju i onlajn.

Ideja projekta je da podstakne decu da primenjuju nove tehnologije koje i inače svakodnevno u velikoj meri upotrebljavaju, kako bi se uključila u savremene tokove na njima koristan način, stekla dodatna znanja i veštine iz ove oblasti, iskazala svoju kreativnost, a sve u cilju da se pri odabiru srednje škole i budućeg zanimanja zainteresuju za preduzetništvo i IKT oblast. Kroz projekat se pokreću važni akteri u dečijem okruženju: porodica, škole, nastavnički kadar, budući poslodavci, mediji,  i pre svega mladi, da rade na prevazilaženju rodno specifičnih stereotipa u svetu rada i zanimanja. Sve aktivnosti imaju za cilj da kod devojčica razviju zainteresovanost za preduzetništvo kao opciju za buduće zaposlenje. Stoga projekat uključuje rad sa javnošću, senzibilizaciju i edukaciju svih pomenutih aktera.

Za realizaciju Dana devojčica u IKT-u Udruženje poslovnih žena Srbije dobilo je institucionalnu podršku Vlade Republike Srbije i predsednice Vlade RS, gospođe Ane Brnabić koja je kao i prethodnih i ove godine počasna pokroviteljka manifestacije.

Međunarodni Dan devojčica u IKT sektoru ustanovljen je na nivou UN i obeležava se svakog četvrtog četvrtka u aprilu. Udruženje poslovnih žena Srbije, kao začetnik u Srbiji,  ovaj dan obeležava trinaestu godinu zaredom. U prethodnih dvanaest godina kroz projekat je prošlo više od 9100 devojčica u Srbiji. Projekat ima za cilj da devojčice osnaži prilikom odabira budućih profesija, da ne podležu stereotipima, te da biraju svoj poziv i u netipično ženskim zanimanjima u sektorima poput informacionih tehnologija.

Udruženje poslovnih žena Srbijehttp://poslovnezene.org.rs/

Udruženje poslovnih žena Srbije je snažan, prepoznatljiv i kompetentan partner u dijalogu državnog i privatnog sektora, koji doprinosi socijalnom i ekonomskom razvoju, sa posebnim naglaskom na žensko preduzetništvo, kao faktorom ekonomskog rasta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!