Propisi

Počelo prijavljivanje za Program ekonomskih mera

Vlada Srbije usvojila je tri uredbe kojima se reguliše korišćenje Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa KOVID 19, vrednog 608,3 milijarde dinara, odnosno 5,1 milijardu evra.

Usvojena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID - 19 kao i Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti za vreme vanrednog stanja.

Ministar finansija Siniša Mali je pojasnio da će pored uredbe biti objavljeno i uputstvo i brošure za privrednike, kako bi se lakše informisali. Takođe, za sva dodatna pitanja, privrednici se mogu obratiti i Info centru Privredne komore Srbije.

„Svi zainteresovani moći će da se prijave, i to kroz poresku prijavu, koju i inače popunjavaju. Pozivam sve privrednike, mikro, mala, srednja i velika perduzeća da iskoriste ove pogodnosti, jer je u pitanju zaista velika podrška za vaše poslovanje“, ističe Mali.

Ministar podseća da ovaj Program, vredan 5,1 milijardu evra, sadrži mere poreske politike, direktnu pomoć privatnom sektoru, mere za očuvanje likvidnosti i direktnu pomoć svim punoletnim građanima.

Prva uredba odnosi se na mere poreske politike i direktnu pomoć privatnom sektoru, objašnjava ministar. Mere podrazumevaju odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za preduzeća u privatnom sektoru, tokom trajanja vanrednog stanja, a u periodu od tri meseca, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama, sa početkom najranije od 2021. godine. Mera se odnosi na privredne subjekte, uključujući i ogranke i predstavništva stranih pravnih lica.

Odlaže se plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 04.01.2021, a ministar navodi da je procedura maksimalno pojednostavljena.

„Pri popunjavanju poreske prijave, kao dan početka plaćanja poreza stavićete taj datum. I to je sve što treba da uradite. Želeli smo da vam maksimalno pojednostavimo, jer je privreda to od nas i tražila. Samim tim, prijavljujete se automatski  i za novčanu pomoć u iznosu od 30.000 dinara“, kaže ministar.

Plaćanje ove poreske obaveze će početi od januara sledeće godine i to na najviše 24 mesečne rate, bez plaćanja kamate. Takođe, odlaže se plaćanje i akontacije poreza na dobit pravnih lica za mart, april, i maj 2020. godine do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

Ministar naglašava da svi privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste mere propisane ovom uredbom, pod uslovom da, počev od 15.03.2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%.

„Bili smo malo fleksibilniji, tako da ako ste u međuvremenu vratili radnike na posao, do dana stupanja na snagu ove uredbe, što je danas, moći ćete da koristite ove mere“, kaže Mali.

 „Kada je reč o uplati bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta, u iznosu od oko 30.000 dinara, na njih imaju pravo: preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja. Jedno od najčešćih pitanja je bilo i da li neko ko je samostalni preduzetnik, i nema zaposlenih, može da koristi ovu novčanu pomoć i naš odgovor je – da, može. Isplata će početi u maju i ide u tri rate – maj, jun i jul, a svaka firma otvoriće za to namenski račun, uključujući i paušalce, preko koga će se taj novac uplatiti, tako da sigurno bude prosleđen zaposlenima“, kaže Mali.

Ministar očekuje da u prvih 10 dana maja bude uplaćen prvi minimalac svakom zaposlenom u privatnom sektoru za koji se poslodavac prijavi da bude deo ovog programa.

Pojašnjava i da pogodnosti iz ove uredbe mogu da koriste i preduzetnici koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije na dan 15.03.2020. godine, što je inače bilo jedno od najčešćih pitanja, te je, navodi ministar, sada i to definisano uredbom.

Predviđena je i direktna pomoć velikim preduzećima u vidu uplate bespovratnih novčanih sredstava u iznosu od 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine, i to za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prekid rada nakon uvođenja vanrednog stanja. Isplata će se takođe vršiti u maju, junu i julu, u iznosu 50% minimalne zarade za mesec mart.

„I oni su u obavezi da otvore namenski račun, preko koga će ići ta isplata. Nakon poslednje uplaćene rate, poslodavci su u obavezi da tri meseca zadrže radnike. Nama je bilo važno da se i u ovom slučaju osiguramo da neće biti otpuštanja radnika“, ističe Mali.

Ovom uredbom se reguliše i ukidanje PDV-a na one donacije koje su izvršene ka Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, odnosno zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini. Obveznik PDV ima pravo i na odbitak prethodnog poreza po osnovu tog prometa.

Ministar ističe i da se u ovoj uredbi nalazi i član koji se odnosi na isplatu jednokratne pomoći od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti za sve punoletne građane.

„Baš kao što smo i obećali. Taj novac će građanima biti isplaćen nakon ukidanja vanrednog stanja. I to neće biti ni u kakvim vaučerima, kao što se prethodnih dana pisalo, već isključivo u novcu“, kaže Mali.

Druga uredba se odnosi na finansijsku podršku privrednim subjektima za održavanje likvidnosti, a biće izdvojeno 24 milijardi dinara za odobravanje kredita preko Fonda za razvoj. Osnovni cilj je, ističe ministar, da se obezbedi podrška preduzećima za nabavku obrtnih sredstava i podrška za održavanje tekuće likvidnosti u cilju izmirivanja obaveza nastalih prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi. Pravo na korišćenje sredstava imaće preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu. Uslov će biti da obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

„Krediti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava odobravaće se na rok otplate do 36 meseci, na grejs period do dvanaest meseci, po kamatnoj stopi od jedan odsto godišnje“, kaže ministar.

Objašnjava da je minimalni iznos kredita koji mogu podići privredna društva je 1.000.000 dinara, a preduzetnici i zadruge 200.000 dinara. Maksimalan iznos kredita za preduzetnike i mikro pravna lica je do 10.000.000 dinara, za mala pravna lica do 40.000.000 dinara, a za srednja pravna lica do 120.000.000 dinara.

„Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje istog broja zaposlenih, s tim da se, kako do podnošenja zahteva, tako i u toku korišćenja kredita, prihvata odstupanje od 10 odsto od broja zaposlenih. Uslovi su izuzetno povoljni, tako da verujemo da će ovaj vid kreditne podrške zaživeti kod preduzeća“, kaže Mali.

Kada je reč o trećoj uredbi, koja se odnosi na izdavanje dužničkih hartija od vrednosti, njome se pojednostavljuje postupak za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.

Osnovna novina je, ističe Mali, da se maksimalno pojednostavljuje postupak za odobravanje Prospekta preduzeća za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti.

„Mi smo pripremili propise koji znatno olakšavaju i pojeftinjuju izdavanje korporativnih obveznica.  Objavljivanje prospekta umesto 77, trajaće 17 dana, a trošak gde se računaju provizije Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra za HOV i Beogradske berze, biće maksimalno smanjen. Maksimalni trošak izdavanja korporativnih obveznica se smanjuje sa oko 80.000 evra na ne više od 18.500 hiljada evra“, kaže ministar. Dodaje da mnogo očekuje od ove mere, kao i da postoji verovatnoća da se u otkupu obveznica pojave i domaći investitori, kao i država.

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!