Pitanja i odgovori

Kada se nepečatirana faktura može smatrati ispravom za knjiženje?

Nepečatirana faktura se može smatrati ispravom za knjiženje kada je u elektronskom obliku . Pročitaj

Šta je remarketing na internetu?

Remarketing je jedna od strategija u digitalnom marketingu. Cilj ove strategije je da se ponovo privuku ljudi, koji su već posetili vaš sajt što bi moglo rezultirati prodajom. Pročitaj

Da li registrovano pravno lice u inostranstvu, koje posreduje u kupovinu robe ili usluge od strane fizičkih lica sa teritorije Srbije preko interneta, ima poreske obaveze u Srbiji?

Obveznik poreza na dohodak građana je rezident Republike Srbje za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi. Pročitaj

Da li je moguće izmiriti poreske obaveze prebijanjem sa Poreskom upravom za one obaveze koje su u pretplati (prim. akontacija poreza na dobit)?

Po pozitivnim propisima to je moguće, međutim iskustvo iz prakse govori da većina poreskih uprava to ne želi da uradi, pa firmama nameću kompleksnu proceduru, koja zna da traje i do 6 meseci, pa i do godinu dana. Pročitaj

Koja dokumentacija se može digitalno arhivirati?

Digitalno se može arhivirati bilo koja vrsta dokumentacije (papirna, elektronska, video zapisi). Pročitaj

Da li mogu iznajmiti hardver za rudarenje bitkoina?

Hardver za rudarenje se može iznajmiti. Taj princip se naziva Cloud mining. Pročitaj

Na koji način najbolje iskoristiti grupe na socijalnim mrežama?

Grupe na društvenim mrežama možete iskoristiti da stvorite zajednicu lojalnih kupaca ili brend ambasadora, koji će razmenjivati svoja iskustva u vezi sa proizvodima, kao i preporuke. Pročitaj

Koja lica su u obavezi da izrade izveštaj o transfernim cenama i kada se on dostavlja?

Zakon o porezu na dobit pravnih lica je u članu 59. definisao  4 nivoa povezanosti. Pročitaj

Koji troškovi službenog putovanja i u kom iznosu se smatraju dozvoljenim poreskim rashodom?

Troškovi službenog putovanja koji su neoporezivi mogu se smatrati poreskim rashodom, a reč je o iznosu od  2.236,00 dinara dnevno. Pročitaj

Kako se vrši poveriljivo uništavanje dokumentacije?

Dovoljno je samo da klijent izdvoji dokumentaciju, koju želi da poverljivo uništimo. Pročitaj

Najčitanije

Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Kako se vrši isplata međudividende u DOO?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!